Najbolji početak za svako dete – podrška od najranijeg detinjstva

Razvoj Sistema ranih intervencija u Srbiji – značaj intersektorskog, transdisciplinarnog i na porodicu usmerenog pristupa

11 oktobar 2019
Najbolji početak za svako dete
UNICEF Srbija/2019/Vaš

Beograd, 11. oktobar 2019 –   Današnja konferencija posvećena razvoju sistema ranih intervencija za decu sa smetnjama i kašnjenjima u razvoju bila je usmerena na integrisanu, intersektorsku podršku roditeljskim praksama, uz uvažavanje jedinstvenosti i kulture svake porodice. Učesnike su pozdravili prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Grada Beograda, direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis, predstavnici ministarstava zdravlja, prosvete i socijalne zaštite i Miodrag Milosavljević, programski direktor Fondacije za otvoreno društvo u Beogradu.

„Proces brige o deci počinje u najranijem detinjstvu i zavisi od okruženja u kojem dete raste. Naučno je dokazano da svako peto dete ima razvojne teškoće i da ono i njegova porodica mogu imati koristi od intervencija u ranom detinjstvu. Kod više od 70% te dece, zahvaljujući blagovremenom uključivanju u program ranih intervencija, razvoj se vraća u očekivane tokove, dok oko 20% dece i porodica zahteva dugoročnu podršku. Iz tog razloga, samo uz učešće i podršku resornih ministarstava, svih relevantnih institucija i jedinica lokalne samouprave, naša misija može biti uspešno realizovana, a rezultati ostati održivi u sistemu, za dobrobit sve dece i porodica,” istakla je ministarka Đukić Dejanović.

U  skladu sa preporukama analiza stanja usluga ranih intervencija u Srbiji, 2018. godine je započet dvogodišnji projekat probne primene modela ranih intervencija u Beogradu (gradske opštine Rakovica, Čukarica i Novi Beograd), Leskovcu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Nišu.

„Grad Beograd planira da se još intenzivnije uključi u aktuelne inicijative za podršku deci ranog uzrasta, posebno deci i porodicama iz osetljivih grupa. Ono što mi kao Grad, država, kao društvo treba da omogućimo roditeljima sa decom koja imaju smetnje u razvoju jesu kvalitetne i lako dostupne usluge. Dok specijalizovane ustanove i bolnice imaju svoju ulogu u dijagnostici i tretmanu, kontinuitet podrške ovim porodicama mora se pružiti sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite - u svakom delu našeg grada i naše države. S jedne strane kroz obuke pedijatara i zdravstvenih saradnika i unapređenje dostupnosti i kvaliteta rada razvojnih savetovališta, a sa druge, povezivanjem zdravstvenog sistema, socijalne zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao najvažnijih karika uspostavljanje ovog sistema”, rekao je gradonačelnik Grada Beograda Zoran Radojčić.

Dosadašnji, pretežno medicinski koncept intervencija pružao je usluge uglavnom kroz visoko specijalizovan individualni tretmanski rad sa detetom, u specijalizovanim ustanovama i najčešće bez prisustva roditelja.  Razvijanje i primena novog koncepta zahteva unapređenje znanja i veština stručnjaka, participativan pristup,  uspostavljanje mehanizama intersektorske saradnje na lokalnom nivou, razmena znanja među praktičarima, kao i kontinuiranu podršku porodicama da prihvate primenu novog pristupa.

„UNICEF sa svojim partnerima podržava napore vlade u jačanju sistema intervencije u ranom detinjstvu. Sistem zasnovan na intersektorskom, transdisciplinarnom i porodičnom pristupu osmišljen je da osnaži roditelje i staratelje u njihovoj jedinstvenoj ulozi u kojoj stvaraju mogućnosti za svako dete. Sprovodimo ovaj model u već nekoliko opština i nadamo se da ćemo u narednoj godini proširiti implementaciju na celu zemlju“, izjavila je direktorka UNICEF-a u Srbiji, Ređina De Dominićis.

Probni model ranih intervencija zahteva i izmenu i dogradnju zakonskih i institucionalnih rešenja koja će omogućiti da se novi model uvede kao praksa u svim ustanovama. Predstavnici ministarstava zdravlja, prosvete i socijalne zaštite izrazili su opredeljenost sva tri ministarstva da se zakonskim rešenjima i strategijama, kao i intenzivnijim razvijanjem mehanizama intersektorskog rada podrži razvoj integrisanih oblika podrške za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.  

Miodrag Milosavljević, programski direktor Fondacije za otvoreno društvo u Beogradu, kaže da „u  saradnji sa Programom za rani razvoj Fondacije iz Londona, u Beogradu podržavamo razvoj multisektorskog modela rane intervencije u Srbiji koji će, verujemo, pokazati odlične rezultate za decu i njihove porodice kao što je već slučaj u zemljama kao što su Bugarska, Ukrajina, Gruzija“.

Konferenciju Razvoj Sistema ranih intervencija u Srbiji – značaj intersektorskog, transdisciplinarnog i na porodicu usmerenog pristupa podržali su Fondacija za otvoreno društvo Beograd, u saradnji sa Programom za rani razvoj iz Londona, Austrijska agencija za razvoj i UNICEF.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.