Najbolji početak za svako dete – podrška od najranijeg detinjstva

15 Novembar 2018
Konferencija
UNICEF Srbija/2018/Shubuckl

Beograd, 15. novembar 2018 – Konferencija posvećena izgradnji sistema ranih intervencija za decu kod koje postoje razvojni rizici i/ili kašnjenja i smetnje u razvoju predstavila je jedan od najuspešnih modela ranih intervencija u Evropi – sistem ranih intervencija u Portugaliji i razmatrala načine uspostavljanja ovog sistema u Srbiji.

Preko 150 učesnika konferencije pozdravili su prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, direktorka UNICEF-a u Srbiji Regina de Dominicis, predstavnici ministarstva zdravlja, prosvete i socijalne zaštite i Dragana Sretenov ispred Programa za rani razvoj Fonda za otvoreno društvo kancelarije u Londonu.
 
„Porodica i rani razvoj dece jedan su od prioriteta demografske i populacione politike u Srbiji i jedna od najvažnijih oblasti delovanja Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije. Potpisivanjem Poziva na akciju za unapređenje ranog razvoja dece, ministri zdravlja, obrazovanja, za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku, obavezali su se da će usmeriti svoje koordinisano delovanje za dobrobit svakog deteta i porodica u Srbiji. 

Kako bi različiti oblici i programi podrške porodicama i deci bili efikasni, kvalitetni, održivi i široko dostupni, potrebno je da učinimo određene promene u funkcionisanju sistema i njihovih ustanova, da prilagodimo određena zakonska rešenja, proširimo usluge“, istakla je prof. dr Đukić Dejanović. 

Svako peto dete ima potrebu za podrškom od najranijeg uzrasta, jer je izloženo biološkim ili sredinskim rizicima koji negativno utiču na njihov razvoj i umanjuju njihova životna postignuća.

Uspostavljanje efikasnih usluga podrške za porodicu suočenu sa razvojnim teškoćama deteta može se postići koordinisanom saradnjom sektora zdravlja, predškolskog vaspitanja i obrazovanja, socijalne zaštite, lokalnih samouprava, privrednog i nevladinog sektora. 

„Srbija već ima solidnu institucionalnu i programsku strukturu za intervencije u ranom razvoju. Porodice imaju pristup brojnim preventivnim uslugama podrške u zddravstvenim i predškolskim ustanovama, centima za socijalni rad i lokalnim zajednicama. Potrebno je, međutim, dodatno ulagati u uvođenje savremenih i efikasnih metoda u radu koja stavljaju porodicu u centar delovanja. Zato je važno, da svi zajedno učimo iz dobrih primera drugih zemalja, da izbegnemo pogrešne korake i dobrim planiranjem i saradnjom ostvarimo uštede u resursima“, rekla je direktorka UNICEF-a Regina De Dominicis.

Prof. Ana Marija Serano sa univerziteta u Minhou, u Portugaliji, koja je i predsednica Evropske asocijacije za rane intervencije, istakla je značaj razvoja sistema ranih intervencija u kontekstu razvoja inkluzivnih vrednosti svakog društva i osnaživanja porodice kao najvažnijeg konteksta odrastanja dece. 

Intervencije treba da se realizuju kroz svakodnevne aktivnosti deteta i roditelja, a podrška stručnjaka treba da bude pomerena sa deteta na roditelje i celu porodicu.

„Istraživanja širom sveta ukazuju da su efekti rane intervencije bolji ukoliko se podrška pruži što ranije, u podržavajućim i prirodnim uslovima, u kući ili vrtiću, uz maksimalnu uključenost porodice i vršnjaka. Intervencije treba da se realizuju kroz svakodnevne aktivnosti deteta i roditelja, a podrška stručnjaka treba da bude pomerena sa deteta na roditelje i celu porodicu. Posvećenost svih učesnika i pružalaca podrške porodici u sistemu rane ntervencije, rana identifikacija rizika kroz pedijatrijsku službu kao i rano uključivanje dece sa razvojnim kašnjenjima i smetnjama u predškolsko vaspitanje i obrazovanje izuzetno su važni“, kaže profesorka Serano, prenoseći iskustva Portugalije u razvijanju jednog od najefikasnijih sistema ranih intervencija u Evropi. 

Na koji način usluge ranih intervencija funkcionišu u Srbiji predstavili su praktičari iz Niša, Leskovca i Beograda, članovi intersektorskih, multidisciplinarnih lokalnih timova za podršku razvoju sistema ranih intervencija.

U naredne dve godine, uz podršku UNICEF-a i Programa za rani razvoj Fonda za otvoreno društvo kancelarije u Londonu, dogovoreni model ranih intervencija oprobaće se u Kragujevcu i Leskovcu, a kasnije preneti na sve opštine u Srbiji.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.