Nacionalna koalicija protiv dečijih brakova

21 Februar 2019
Nacionalna koalicija protiv dečijih brakova
UNICEF Srbija/2019/Prohaska

Na inicijativu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UNICEF-a u Vladi Srbije je osnovana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova, koja će raditi na opcijama bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i da se romski dečaci i devojčice osnaže da menjaju postojeću praksu.

Opšti cilj Koalicije je da doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz otklanjanje institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje zakona, kao i promociju primera dobre prakse u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Regina De Dominicis izjavila je da rani i dečji brakovi predstavljaju ozbiljnu povredu prava devojčica koje su više ugrožene ovom pojavom.

"Priča svake devojčice koju sam srela, a da je rano stupila u brak je puna bola i žaljenja. Tradicija sama po sebi nije štetna, ali pitanje je kako društvo posmatra tu tradiciju i kako podstiče stereotipe. Jedan od najvažnijih aspekata zaštite dece je upravo sprečavanje dečjih brakova", rekla je De Dominicis.

Pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovanka Atanacković, ukazala je da je udaja pre 18. godine ozbiljno kršenje ljudskih prava i utiče na pravo devojčica na zdravlje, obrazovanje i život bez nasilja.

"Stoga i osnivamo Nacionalnu koaliciju, da svi zajedno udruženi doprinesemo kreiranju modela intervencija, osnaživanju mladih Romkinja da se obrazuju, jačanju lokalnih romskih zajednica, ali i boljoj koordinaciji na svim nivoima kako bismo dečje brakove iskorenili", rekla je Atanacković.

"Bez podrške nijedna Romkinja nema budućnost. Nama, romskim organizacijama, je zato izuzetno važna podrška UNICEF-a. Podrška i saradnja su jedini način borbe", izjavila je Silvija Nešić iz NVO Ternipe.

U Koaliciji su i predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja Bibija, Ternipe, Praksis, Indigo, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za inkluziju Roma, Udruženja Roma Novi Bečej, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i UN agencija.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.