Jačanje stručnih kapaciteta na lokalnom nivou za unapređenje alternativne brige o deci koja ne žive u roditeljskoj porodici

14 Decembar 2023
PRO obuka kragujevac
UNICEF Srbija/2023

Kragujevac, 12-14 decembar, 2023 - U Kragujevcu se 12-14. decembra 2023. održava obuka za prvu grupu učesnika celovitog programa jačanja stručnih kapaciteta profesionalaca za procenu, kontinuiranu podršku i praćenje hraniteljskih porodica u ostvarivanju kvalitetne brige za decu koja ne mogu da žive u roditeljskim porodicama.  

Program obuka realizuje Asocijacija centara za porodični smeštaj i usvojenje u saradnji sa UNICEF-om, kao integralni deo programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.  

Obuke za direktan rad sa hraniteljskim porodicama realizuju se u 18 prioritetnih opština koje su, nakon inicijalne tehničke podrške, započele svoje lokalne kampanje za regrutovanje novih nedostajućih hraniteljskih porodica.  

Kroz niz planiranih zajedničkih obuka i kontinuiranu podršku prilagođenu potrebama, stručni radnici centara za porodični smeštaj i centara za socijalni rad unaprediće svoja znanja za primenu standardnog i drugih oblika porodičnog smeštaja za decu. Programom će takođe biti osigurana i podrška za početnu obuku novih i unapređenu obuku postojećih hraniteljskih porodica. Krajnji cilj je osiguranje da za decu koja ne mogu da žive u roditeljskim porodicama bude obezbeđena kvalitetna alternativna porodična briga u zajednicama u kojima žive umesto da odlaze na smeštaj u institucije.  

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.