UNICEF u Srbiji poziva građane i poslovnu zajednicu da pomognu i svojim donacijama podrže kreiranje zajedničkog odgovora na izbegličku krizu u Ukrajini

Deci i porodicama zahvaćenim sukobom potrebna je sva pomoć koju možemo da im pružimo – i potrebna im je odmah

02 Mart 2022
child on a Ukrainian border
UNICEF/UN0599228/Moldovan

Njujork, Beograd, 02. mart 2022. godine – „Situacija sa kojom se suočavaju deca i porodice zahvaćene eskalirajućim sukobom u Ukrajini svakog minuta postaje sve teža“, izjavila je izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel u Njujorku, prilikom objavljivanja Hitnog humanitarnog poziva za odgovor na izbegličku krizu u Ukrajini, kome se priključio i UNICEF u Srbiji.

UNICEF u Srbiji pridružio se globalnom apelu za prikupljanje sredstava za decu u Ukrajini i poziva građane i preduzeća da svojim donacijama daju doprinos kreiranju zajedničkog odgovora na krizu koju je izazvao sukob u Ukrajini.

„Deci i porodicama zahvaćenim ovim sukobom je potrebna sva pomoć koju možemo da im pružimo. Pomoć im je potrebna odmah. UNICEF je uputio poziv za prikupljanje 276 miliona američkih dolara za decu u Ukrajini kroz Hitan poziv Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA), kao i dodatnih 73 miliona američkih dolara za Regionalni plan za odgovor na izbegličku krizu u susednim zemljama“.

„Borbe se približavaju civilnom stanovništvu – dečijim domovima i školama, bolnicama i domovima za decu. Stotine hiljada ljudi je ostalo bez ispravne vode i struje zbog oštećene infrastrukture. Eksplozivno oružje i ostaci rata u naseljenim mestima predstavljaju stvarnu i prisutnu opasnost“.

„Prema podacima Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR), najmanje 13 dece je stradalo, a očekuje se da će taj broj još rasti. Još mnogo više dece je duboko traumatizovano nasiljem koje je svuda oko njih. Stotine hiljada dece ne ide u školu i svih 7,5 miliona dece u Ukrajini je u sve većem riziku“.

„UNICEF sa partnerima radi 24 časa dnevno da zadovoljimo brzorastuće humanitarne potrebe kao što su hitna medicinska pomoć, spasonosni lekovi, zdravstvene potrepštine i oprema, ispravna voda za piće, da se obezbede higijenski uslovi, kao i sklonište i zaštita za one koji su morali da napuste svoje domove“.

Refugees from Ukraine
UNICEF/UN0598207

„Na terenu je trenutno oko 140 ljudi koji rade za UNICEF u Ukrajini, a šaljemo i dodatno osoblje da zadovoljimo potrebe u toj zemlji. Širom istoka, devet mobilnih timova za dečiju zaštitu koje podržava UNICEF radi sa decom gde god je to moguće i pruža im psihosocijalnu pomoć i pomoć u vezi sa mentalnim zdravljem i usluge zaštite“.

„Radno okruženje u Ukrajini izuzetno je složeno i ograničenja u pristupu sa brzim promenama linija fronta znatno otežavaju isporuku ključnih potrepština i usluga do onih kojima su nužno potrebni“.

„Izbeglička kriza eksponencijalno raste, a sa njom i humanitarne potrebe. Polovinu ljudi u pokretu čine deca. UNICEF blisko sarađuje sa  Komeserijatom za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) da dopre do te dece i pruži im zaštitu i pomoć u zemljama koje su ih primile“.

Ukrainian refugee boy
UNICEF/UN0598532/Moldovan

„UNICEF se oslanja na velikodušnost i podršku globalne zajednice da pomogne UNICEF-u i našim partnerima da dopremo do dece i porodica u Ukrajini čiji životi i budućnost vise o koncu. Ne možemo stati dok ne stignemo do svakog deteta pogođenog ovim sukobom“, izjavila je izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel.

Svi građani i preduzeća u Srbiji koji žele da se priključe UNICEF-ovom pozivu, donacije mogu izvršiti putem veb sajta donacije.unicef.rs ili uplatom na račun kod Banka Intesa, broj: 160-666-18, svrha uplate: Pomoć deci iz Ukrajine.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.