Institucionalizacija romskih zdravstvenih medijatorki

06 Decembar 2017
Učesnici konferencije
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Beograd, 6. decembar 2017 – Danas je u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije i UNICEF-a u Beogradu počela sa radom dvodnevna regionalna konferencija o efikasnim i održivim načinima institucionalizacije romskih medijatora/medijatorki.

Na konferenciji se predstavljaju rezultati rada, modeli organizovanja, finansiranja, izveštavanja i obrazovanja medijatorki u Srbiji i zemljama regiona, što će doprineti donošenju održivih rešenja za njihovo uključivanje u sistem, kao i za unapređenje položaja romske populacije.

Na konferenciji učestvuju predstavnici ministarstava i nacionalnih institucija iz Republike Srbije, predstavnici relevantnih institucija iz zemalja u kojima su uspostavljene romske zdravstvene medijatorke – iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Slovačke i Rumunije, kao i romske medijatorke.

Ministarstvo zdravlja je 2008. godine pokrenulo projekat zdravstvenih medijatorki, kojem su se priključili UNICEF i Telenor da bi pomogli obuku medijatorki i obezbedili kompjutere i mobilne telefone kako bi se povećala efikasnost njihovog rada i uspostavio sistem evidentiranja usluga i praćenja zdravstvenog statusa romske dece i porodica.

Romske zdravstvene medijatorke su doprinele velikom napretku u životima romskih porodica.

Ne samo da se drastično povećao pristup zdravstvenim uslugama i značajno smanjila smrtnost romske dece u romskim naseljima, nego je njihov rad pomogao romskim porodicama da ostvare i mnoga druga prava koja im pripadaju.

Do sada su pomogle da preko 145,000 Roma, među kojima 52,000 dece, dobije pristup zdravstvenim uslugama, primi neophodne vakcine, da svako dete dobije svog izabranog pedijatra, kao i da se poveća broj trudnica koje koriste prenatalne i postnatalne zdravstvene usluge.

Zaslužne su i za obezbeđivanje zdravstvenih knjižica i ličnih dokumenta za Rome, a zahvaljujući njihovom radu, zabeležen je i porast upisa dece iz romskih naselja u školu.

Romske medijatorke su postale jedinstvena veza između romske populacije i celog institucionalnog sistema.

Uprkos unapređenju položaja Roma u prethodnom periodu, u Srbiji još uvek postoje značajni dispariteti između romske i dece iz većinske populacije. Deca koja žive u romskim naseljima imaju dva puta veću šansu da ne dočekaju peti rođendan, svako peto romsko dete zaostaje u rastu, a samo 30 odsto ima adekvatnu ishranu. Sve ovo ostavlja značajne posledice na njihov razvoj.

Rad zdravstvenih medijatorki jedan je od dokazanih načina da se ovi problemi prevaziđu, pa je njihova institucionalizacija od kritičnog značaja. Razmena iskustva sa zemljama u regionu i zemljama Evropske unije doprineće da se dostigne ovaj cilj, prepoznat kao jedan od važnih na putu ka evropskim integracijama.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović

Communication Officer

UNICEF Srbija

Tel: + 381 11 3602 104

Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.