InFocus i UNICEF u Srbiji

12 Septembar 2017
Naslovna strana magazina
UNICEF Srbija/2016/Bičanski

Beograd, 12. septembar 2017 – Ove godine UNICEF obeležava 70 godina rada u bivšoj Jugoslaviji i Republici Srbiji.

Ne samo što je ovo važna godina kojom obeležavamo naš rad za decu u proteklih 70 godina, već je i podsetnik snažne saradnje između UNICEF-a i Srbije.

Ovim povodom, danas je objavljeno u okviru edicije InFocus magazina Diplomacy&Commerce koji ukazuje na pozitivan uticaj UNICEF-a na generacije dece i njihovih porodica u Srbiji.

Snažna partnerstva sa Vladom, civilnim društvom, privatnim i javnim sektorom i građanima Srbije omogućila je naš rad mogućim.

Naša vizija budućnosti je svet u kom naš rad više nije potreban, svet u kom je svako dete zdravo, sigurno, obrazovano i zaštićeno, i gde svako dete može maksimalno iskoristiti svoje potencijale.

To je najsigurniji put ka boljoj budućnosti za sve nas!

 

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.