Generalni sekretar povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

25 Novembar 2017
Članovi UN organizacija u Srbiji nose narandžastu odeću kao podršku
UNICEF Srbija/2017

Njujork, 25. novembar 2017 – Svaka žena i svaka devojčica ima pravo na život bez nasilja. Ipak, ovo kršenje ljudskih prava se u različitim vidovima javlja u svakoj zajednici, a posebno pogađa one najmarginalizovanije i najugroženije.

Širom sveta, više od trećine žena je tokom svog života doživelo fizičko i/ili seksualno nasilje; 750 miliona žena je stupilo u brak pre navršenih 18 godina, a više od 250 miliona njih je podvrgnuto sakaćenju ženskih genitalija.

Učestalost napada na aktivistkinje za prava žena je zabrinjavajuća, a nasilje nad političarkama ometa napredak u ostvarivanju građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava žena. 

Danas je široko prihvaćen stav da nasilje nad ženama, uključujući uznemiravanje i štetne prakse, predstavlja značajnu prepreku ostvarivanju ljudskih prava i neposredno dovodi u pitanje uključivanje i učešće žena u održavanju mira.

Ako se ne uhvatimo u koštac sa tim problemom, nikada nećemo ostvariti Agendu održivog razvoja do 2030. godine.

Vreme je da pojačamo svoje zajedničko delovanje kako bismo za sva vremena zaustavili nasilje nad ženama i devojčicama.  Za to je potrebno da svi mi, u svojim zemljama, regionima i zajednicama, zajednički i istovremeno radimo na ostvarivanju istog cilja.

Ujedinjene nacije čine mnogo toga kako bi se problem nasilja nad ženama rešio: tu su Fond UN za suzbijanje nasilja nad ženama, inicijativa Spotlight, pokrenuta sa Evropskom unijom s ciljem da svoj rad povežemo sa radom vladâ i civilnog društva, i Globalna inicijativa UN za bezbedne gradove i bezbedan javni prostor.

Osim toga, moja politika nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju u Ujedinjenim nacijama sastavni je deo Strategije za rodni paritet, koja je usvojena u septembru. Takođe smo se obavezali da nastavimo kampanju UNiTE – „Ujedinjeni protiv nasilja nad ženama“, pod novim nazivom: „Ujedinimo se do 2030“.

Vreme je za zajedničku akciju svih nas, kako bi žene i devojčice u celom svetu mogle da žive bez uznemiravanja, štetnih praksi i svakog drugog oblika nasilja.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović

Communication Officer

UNICEF Srbija

Tel: + 381 11 3602 104

Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.