Dojenje: najbolji početak u životu

03 April 2019
Majka i beba u porodilištu
UNICEF Srbija/Bičanski

Beograd, 3. april 2019. – U okviru Nacionalnog programa za podršku dojenju, UNICEF podržava Ministarstvo zdravlja, odnosno Republičku stručnu komisiju za podršku dojenja i razvojnu negu novorođenčeta, u sprovođenju aktivnosti koje su usmerene ka promociji i podršci dojenja.

Jedna od aktivnosti jeste organizacija dvodnevnih seminara za zdravstvene radnike iz porodilišta i domova zdravlja sa područja Novog Sada, Beograda, Kragujevca i Niša. Seminari, koncipirani po modelu „20-časovnog kursa za podršku dojenju SZO/UNICEF-a“, namenjeni su ginekolozima, pedijatrima, akušerskim, pedijatrijskim i patronažnim  sestrama domova zdravlja i porodilišta.

Cilj edukacije je osnaživanje zdravstvenih radnika za stvaranje podržavajućih uslova za uspešan početak i sprovođenje dojenja, kao najboljeg izbora za ishranu novorođenčeta.

Ciklus edukacija započeo je u Beogradu, u GAK Narodni front treningom koji je obuhvatio 64 zdravstvena radnika iz 10 porodilišta i domova zdravlja iz Požarevca, Valjeva, Šapca i Beograda.

Za područje Vojvodine, edukacija je obavljena u  Kliničkom centru Vojvodina, GAK Betanija. Učesnici treninga bili su lekari i medicinske sestre iz Sombora, Subotice, Zrenjanina i Novog Sada, a uz aktivno učešće doc. dr Anite Pavišić Bošnjak, pedijatra neonatologa iz Hrvatske.

Očekuje se da će ovi seminari uticati na to da svaka žena odmah nakon porođaja, bilo da je u pitanju prirodni porođaj ili porođaj završen carskim rezom, dobije mogućnost da ostvari kontakt „koža-na-kožu“ sa svojom bebom u trajanju od najmanje jedan sat.

Kontakt „koža-na kožu“ odmah nakon porođaja, umiruje majku i dete, utiče na njihovo zbližavanje i podstiče započinjanje dojenja.

Jedan od ciljeva seminara je i da porodilišta u Srbiji, u što većoj meri, stvaraju mogućnost za boravak majke i deteta u istoj sobi uz aktivno uključivanje očeva ili bliskih osoba po izboru majke uz brigu o majci i detetu od samog početka života novorođenog deteta.

UNICEF će ovaj vid podrške zdravstvenom sistemu nastaviti i 2020. godine, čime će se dostići cilj potpunog obuhvata zdravstvenih radnika edukacijama o dojenju u svim porodilištima i domovima zdravlja u Srbiji. U cilju obezbeđivanja održivosti procesa edukacije o podršci dojenju, u 2020. godini je predviđena izrada onlajn modula koji će biti dostupni zaposlenima u zdravstvenim ustanovama.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.