UNICEF proširuje podršku u 145 zemalja kako bi deca nastavila da uče, dok COVID-19 prinudno zatvara većinu škola širom sveta

26 Mart 2020
deca uče na podu
NICEF/UNI314201/Arar/AFP

NJUJORK, 26. mart 2020. godine – S obzirom na to da zatvaranje škola širom zemalja dovodi do poremećaja u obrazovanju za više od 80% učenika širom sveta, UNICEF je danas objavio da će značajno proširiti podršku u svim zemljama kako bi pomogao deci da nastave sa učenjem i kako bi zaštitio škole. 

„Škole u većini zemalja širom sveta su zatvorene. To je situacija bez presedana i ako ne budemo odmah zajednički delovali da zaštitimo obrazovanje dece, društva i ekonomije će osećati posledice dugo nakon što pobedimo COVID-19. U najugroženijim zajednicama, taj uticaj će trajati generacijama“, rekao je Robert Dženkins, Rukovodilac UNICEF-ovog globalnog odseka za obrazovanje.

„Na osnovu naučenih lekcija tokom zatvaranja škola zbog ebole znamo da što duže deca ostanu izvan škole, manja je verovatnoća da će se u njih ikada vratiti. Pružiti deci alternativne mogućnosti za učenje i pritom ponovo izgraditi rutine jeste ključni deo našeg odgovora“, rekao je g. Dženkins.

Kako bi se ublažili poremećaji po obrazovanje dece i kako bi deca i dalje bezbedno učila, UNICEF je izdvojio dodatna sredstava za ubrzani rad sa vladama i partnerima u više od 145 zemalja sa niskim i srednjim dohotkom.

Inicijalna globalna sredstva u iznosu od 13 miliona američkih dolara – od čega gotovo 9 miliona dolara iz doprinosa Globalnog partnerstva za obrazovanje – imaće ulogu katalizatora u podršci nacionalnim vladama i širokom spektru partnera iz oblasti obrazovanja u svakoj zemlji na izradi planova koji će omogućiti brz, sistemski odgovor.

Ova inicijativa će omogućiti zemljama da pripreme alternativne programe za učenje u slučaju zatvaranja škola i da pomognu školama da zaštite decu i njihove zajednice kroz pružanje informacija od suštinskog značaja o pranju ruku i drugim higijenskim praksama. Sredstva će takođe pomoći da se očuva mentalno zdravlje dece i da se spreče stigmatizacija i diskriminacija kroz podsticanje učenika da izbegavaju stereotipe kada razgovaraju o virusu.

U svih 145 zemalja, UNICEF će raditi sa partnerima kako bi:

  1. Podržao vladine planove za odgovor na krizu, što uključuje tehničku pomoć, brzu analizu rizika, prikupljanje podataka i planiranje ponovnog otvaranja škola.
  2. Podržao planiranje i sprovođenje bezbednog rada škola i prenošenje informacija o riziku, što uključuje prevođenje, štampu, distribuciju i primenu smernica za bezbedne škole; opremanje škola higijenskim paketima i širenje ključnih informacija o sprečavanju bolesti; i obuku nastavnika i staratelja dece za psihosocijalnu podršku i podršku u oblasti mentalnog zdravlja za njih same i za učenike.
  3. Osigurao kontinuitet učenja i pristup programima daljinskog učenja, što uključuje izradu i pripremu alternativnih obrazovnih programa preko interneta, radija i televizije. 
  4. Unapredio razmenu znanja i izgradnju kapaciteta za trenutni odgovor i buduće pandemije.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.