Briga o razvoju dece počinje brigom o dobrobiti roditelja

Obeležavanje Meseca roditeljstva

02 Jun 2022
mesec roditeljstva 2022. kragujevac 1
UNICEF Srbija/2022/Živojinović

Beograd, 02. jun 2022 – Roditeljima u Srbiji, kao i onima širom sveta, potrebna je sistemska podrška u ovoj važnoj životnoj ulozi. Čak oko 60.000 dece u našoj zemlji suočava se sa razvojnim rizicima i poteškoćama, pa je njihovim roditeljima, potrebna još veća podrška. Kako bi skrenuo pažnju da je osnovni preduslov za kvalitetnu brigu o deci briga o roditeljima, njihovoj dobrobiti i kapacitetima, UNICEF u Srbiji svakog juna obeležava Mesec roditeljstva, a ove godine to čini pod sloganom „Razigrano roditeljstvo“.

Mesec roditeljstva obeležava se u okviru programa „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ koji sprovodi UNICEF u saradnji sa Vladom Republike Srbije i partnerima iz sistema zdravstvene, socijalne zaštite i predškolskog obrazovanja, a uz podršku LEGO fondacije. Cilj ovog programa je da unapredi kvalitet usluga za decu na ranom uzrastu, njihovim roditeljima i starateljima kroz rad patronažnih sestara, pedijatara, vaspitača u predškolskim ustanovama i stručnih saradnika u uslugama socijalne zaštite.

Model centri  dobrih praksi podrške roditeljstvu i ranom razvoju uspostavljeni su u  Novom Sadu, Kragujevcu, Vranju, Novom Pazaru i Boru. Navedeni gradovi će povodom obeležavanja Meseca roditeljstva mobilisati svoje lokalne zajednice da prenesu poruke o značaju igre za dobrobit porodice, kao i o tome da je briga o roditeljima u svakom društvu prioritet i jedno od najisplativijih ulaganja u održivi razvoj.

Pored toga, u junu mesecu se spomenutim gradovima, u program Podsticajno roditeljstvo kroz igru, pridružuje još 28 lokalnih samouprava koje će usvajati od model centara smernice za izgradnju dobrih praksi podrške roditeljstvu u svojim zajednicama. Unapređenim uslugama biće obuhvaćeno 60.000 porodica, a 1.400 praktičara u oblasti ranog razvoja (zaposleni u sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite) dobiće nova znanja i veštine kako da podrže oba roditelja, i tatu i mamu, da budu spremni i sigurni u sebe da za svoje najmlađe pružaju najvažnije sastojke za srećno odrastanje - ljubav, toplinu, bliskost i prilike za razvijanje veština kroz igru.

Istraživanja pokazuju da je pandemija više nego udvostručila prevalenciju problema mentalnog zdravlja, što je ugrozilo i roditeljske uloge i detinjstvo dece. Stoga  program ukazuje na važnost brige o mentalnom zdravlju, i pruža pomoć roditeljima da usvoje prakse brige o sebi, veštine nošenja sa stresom, da neguju porodične odnose i potraže pomoć kad je potrebno.

UNICEF-u se u obeležavanju Meseca roditeljstva, pored Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koje koordinira nacionalni odbor za podršku podsticajnom roditeljstvu, u čijem sastavu su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a predsedava specijalna savetnica premijera za Agendu održivog razvoja, pridružuju i brojni partneri programa Podsticajno roditeljstvo kroz igru. Među njima su Stalna konferencija gradova i opština i Konzorcijum institucija i organizacija programa koji čine Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara u predškolskim ustanovama Srbije, Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima Harmonija, kao i Institut za psihologiju Univerziteta u Beogradu.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.