„Sport za sve“ – Donacija sportsko-rekreativne opreme za decu sa smetnjama u razvoju u Beogradu

21 Septembar 2017
Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i Michel Saint-Lot sa loptama
UNICEF Serbia/2017/Shubuckl

Beograd, 21. septembar 2017 – Danas je u Dnevnom boravku za smeštaj i boravak dece sa smetnjama u razvoju svečano uručena donacija sportsko-rekreativne opreme u vrednosti od 35.590,00 američkih dolara za 14 dnevnih boravaka u okviru Centra za smeštaj i dnevni boravak dece sa smetnjama u razvoju Beograd, Centra za smeštaj odojčadi, dece i omladine ,Zvečanska’ i Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda.

Donacija je omogućena zahvaljujući finansijskoj podršci NCR Fondacije, a deo je šireg projekta ,Sport za sve’ UNICEF-a i Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda koji ima za cilj promociju socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju kroz sport, rekreaciju i igru.

„Integracija dece i mladih sa smetnjama u razvoju u širu društvenu zajednicu upravo i započinje na polju sportsko-rekreativnih i zabavnih aktivnosti. Stoga će ovа nabavka opreme i rekvizita značajno doprineti realizaciji sportsko-rekreativnih aktivnosti u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, što je direktan doprinos unapređenju socijalne inkluzije za 580 korisnika ove ustanove, koji borave u 14 dnevnih boravaka. Grad Beograd će do kraja 2017. godine otvoriti još dva dnevna boravka, u Ovči i u Sopotu, čime će se povećati kapacitet ove ustanove,“ istakla je Nataša Stanisavljević, zamenica načelnika Gradske uprave Grada Beograda – sekretar Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Donacija u opremi, kao i prateća stručna podrška olakšaće i unaprediti kvalitet rada i kao takva predstavlja dodatni podstrek i samim ustanovama. Više od svega, značaj ovakve vrste podrške na najbolji mogući način pokazala su sama deca.

Osim neizmerne radosti koju nosi darivanje, deca su na licu mesta pokazala svoje potencijale i koliko je sama sportsko-rekreativna oprema izvor nove energije i novih podsticaja za njih same.

„Sport unapređuje i fizičko i mentalno zdravlje. On osnažuje decu da prepoznaju i dalje jačaju svoje potencijale, a isto tako doprinosi socijalnoj inkluziji u zajednicu dece sa smetnjama u razvoju. Zato je važno da istaknemo da ovom inicijativom želimo da omogućimo da 990 dece u dnevnim boravcima i domu za decu ,Zvečanska’, ali i mnoga druga deca, njihove porodice i šira zajednica, kroz zajedničke sportsko-rekreativne aktivnosti, učestvuju u izgradnji inkluzivnog društva koje objedinjava sve svoje različitosti,“ izjavio je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Osim donacije u opremi, ovaj projekat uključuje podršku unapređenju stručnih kapaciteta zaposlenih, kao i realizaciju niza mesečnih sportskih inkluzivnih manifestacija i kontinuiranih nedeljnih zajedničkih sportsko-rekreativnih aktivnosti za decu sa i bez smetnji u razvoju i invaliditeta koje će se sprovoditi do kraja ove godine.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.