Živeti s autizmom – iz perspektive pacijenata, roditelja i profesionalaca

13 Mart 2017
Učesnici konferencije
UNICEF Srbija/2017

Niš, 13. mart 2017 –  Rana dijagnostika, rane intervencije i uključivanje u obrazovni sistem, još od predškolskog uzrasta, u velikoj meri mogu da doprinesu da deca sa poremećajima iz autističnog spektra, i drugim razvojnim teškoćama, unaprede svoj razvoj i kvalitet života, zaključeno je na  stručnom simpozijumu „Živeti s autizmom – iz perspektive pacijenta, roditelja i profesionalca“  koji je danas održan u Nišu.

Važnost ranog otkrivanja simptoma autizma, novi pristupi u lečenju poremećaja iz autističnog spektra, uzroci nastajanja, inkluzija dece sa autizmom u predškolsko i školsko obrazovanje, i sistemska podrška roditeljima bile su teme ovog skupa koji su organizovali UNICEF u Srbiji i Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS), u saradnji sa Savezom udruženja Srbije za pomoć osobama s autizmom, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnoiloškog razvoja, a uz aktivno učešće „Autism Speaks”, najveće svetske organizacije koja se bavi autizmom. 

Pored eminentnih domaćih stručnjaka iz ove oblasti, na skupu su učestvovali i međunarodni eksperti Andy Shih iz organizacije “Autism Speaks”, Sarah Parsons, profesorka sa Univerziteta Sauthempton iz Velike Britanije, Maria Luisa Scattoni iz Italijanske mreže za rano dijagnostifikovanje poremećaja iz autističnog spektra.

Kašnjenje u pravovremenom prepoznavanju ranih znakova i problema dece sa poremećajima iz autističnog spektra, nedovoljan broj centara za pružanje ranih intervencija kao i manjak stručnjaka iz ove oblasti, samo su neki od problema sa kojima se Srbija suočava.

Da bi se odgovorilo na postojeće izazove, Ministarstvo zdravlja je izradilo Nacionalni program za razvoj dece u ranom detinjstvu i započelo njegovu primenu.

“Usvajanjem Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva predviđeno je formiranje registra dece sa smetanjama u razvoju. U koordinaciji Instituta za javno zdravlje i uz saradnju eminentnih stručnjaka rad na izradi registra je započeo, te očekujemo da ćemo krajem 2017. godine imati prve precizne i konkretne podatke o situaciji u našoj zemlji”, izjavio je Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar na otvaranju ovog stručnog skupa.

Konvencija o pravima deteta i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom obavezuju Srbiju da obezbedi poštovanje prava svakog deteta, uključujući i prava dece sa smetnjama u razvoju i dece

„Bolji položaj dece sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima i njihovih porodica, veća dostupnost usluga, ali i promena svesti ka inkluzivnijem društvu mogući su samo u snažnu političku volju, saradnju relvantnih sistema i finansijska izdvajanja države“, naglasio je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Samo kroz zajednički rad ministarstava, profesionalnih udruženja i udruženja osoba sa autizmom moguće je unaprediti uslove da bi deca sa smetnjama u razvoju mogla da ostvare svoje pune potencijale. Direktor UNICEF-a u Srbiji je istakao značaj donacija gradjana i privatnog sektora,  kao što je kompanija Nordeus, koji podržavaju UNICEF-ove programe u Srbiji.

Živeti s autizmom može značajno da optereti porodice sa decom sa poremećajima iz autističkog spektra,  i potrebno im je omogućiti pomoć i podršku na način koji će porodicama olakšati svakodnevni život.

„Deca sa poremećajima autističnog spektra sa jedne strane u malim sredinama nemaju nikakve ili vrlo limitirane usluge, a sa druge u velikim gradovima  su preplavljeni različitom ponudom u kojoj značajan broj nema svoje utemeljenje u nauci i dokazima o efektivnosti. Zato su nam potrebne smernice za dijagnostiku, tretman i strategije obrazovanja odnosno pružanja dodatne podrške i pomoći “, izjavila je Milica Pejović Milovančević iz DEAPS-a.

„Naša misija je da promovišemo rešenja za osobe sa spektrom autističnih poremećaja i za njihove porodice, tokom celokupnog životnog ciklusa. Naš glavni cilj je uključivanje dece i osoba u redovne životne tokove”, rekao je Andy Shih iz organizacije „Autism Speaks“.

Učesnici simpozijuma su pozivali na poštovanje prava svakog deteta, izgradnju inkluzivnog društva i izradu i sprovođenje nacionalnih smernica za ranu prepoznavanje, dijagnostiku i rane intervencije u  oblasti autizma.   

Već narednog dana, u sradnji sa stručnjacima iz inostranstva, započeće stručna diskusija o profesionalnim smernicama za podršku deci sa autizmom i njihovim roditeljima.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.