Šest gradova i opština pruža podršku roditeljstvu

22 Mart 2021

Beograd, 22. mart 2021 - Održavanjem onlajn skupa i potpisivanjem sporazuma o saradnji, danas je zvanično je počela realizacija projekta ‚‚Podrške lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“, koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku UNICEF-a u Srbiji.

Šest lokalnih samouprava (Palilula - Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Bor, Vranje, Novi Pazar) su korisnici projekta, a prioritet je zajednički - briga o ranom razvoju dece i podrška roditeljstvu. Podrška se ogleda u unapređenju usluga i programa podrške roditeljstvu i ranom razvoju kroz jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za međusektorsku saradnju u obezbeđivanju kontinuiteta, kvaliteta, dostupnosti usluga podrške roditeljstvu, posebno ugroženim porodicama.

Pored predstavnika lokalne samouprave, značaj ove teme prepoznali su i donosioci odluka sa nacionalnog nivoa, koji su poželeli puno uspeha u realizaciji projektnih aktivnosti.

Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade RS i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naglasio je da je delatnost predškolskih ustanova dugi niz godina razvijana kao multifunkcionalna. „Danas možemo biti ponosni zato što integrisani sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja obezbeđuje ostvarivanje različitih funkcija: podršku celovitom razvoju i dobrobiti dece, negu, preventivno-zdravstvenu i socijalnu zaštitu dece, kompenzatornu funkciju, podršku razvijanju osnova ključnih obrazovnih kompetencija za celoživotno učenje, podršku porodici u ostvarivanju svoje vaspitne funkcije“, rekao je Ružić. On je dodao da se teži razvoju predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje će biti dostupno svoj deci, koje uvažava potrebe i prava dece i porodice, koje je otvoreno u građenju odnosa sa porodicom, sa drugim delovima u sistemu obrazovanja, lokalnom i širom društvenom zajednicom.

Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave istakla je da je Vlada Republike Srbije visoko na listu prioriteta svog rada stavila decu i njihovu budućnost. „Zato mi je veoma drago da su lokalne samouprave prepoznale svoju ulogu u tom procesu. Ovaj projekat poseban značaj dobija danas, u vreme kada se borimo sa KOVID 19 pandemijom, kada su stanovi i kuće postali i vrtić i škola za decu, a roditeljima radni prostor. Vi koji danas potpisujete Memorandum radite na unapređenju svojih kapaciteta i znanja kako bi pružili roditeljima kvalitetnu i održivu podršku sistema, menjajte svoje propise i politike, usklađujte ih sa propisima koje ova država već ima i prenesite svoja stečena znanja na druge lokalne samouprave u Srbiji“, poručila je ministarka Obradović. 

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO ovom prilikom je istakao da je zadatak SKGO da pruži podršku lokalnim samoupravama da razviju i unaprede postojeće javne politike i procedure radi jačanja sistema podrške roditeljima i starateljima u prvim godinama odrastanja deteta. „Veoma je važno da sistemski ukažemo na činjenicu da je društvu od primarnog značaja da dete bude u fokusu, a to dete treba da ima roditelje koji su dovoljno kompetentni i psihički stabilni da odgovore na sve potrebe njegovog razvoja u ovim zahtevnim vremenima“, naglasio je Staničić.

Svim roditeljima je potrebna sistemska podrška na njihovom putu roditeljstva. Ova podrška je ključna u odgovaranju na razvojne potrebe deteta i jedan je od načina prevencije nasilja nad decom. Pozdravljam napore Vlade Republike Srbije koja je već prepoznala potrebu da uloži u rani razvoj dece. Sada je neophodno usaglašeno delovanje između sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. Danas imamo razloga za optimizam. Šest gradova i opština su pioniri u izgradnji integrisanih politika i budžeta oblikovanih prema potrebama ranog razvoja dece. Nadamo se da će ove opštine podeliti svoje znanje i iskustvo širom zemlje u predstojećim godinama. Sigurna sam da će Vlada i lokalne zajednice, zajedno sa UNICEF-om i uz podršku Lego Fondacije, osigurati kvalitetnu podršku zdravom razvoju sve dece u Srbiji, pogotovo onih do kojih se najteže doseže. To je od suštinske važnosti za napredak dece. To je ključ za razvoj održivog društva“, istakla je Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Ovaj projekat se realizuje kao deo programa „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“, a koji zajedno sprovode UNICEF, SKGO, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz podršku LEGO Fondacije.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.