Jačanje ugroženih porodica

UNICEF podstiče smanjenje broja dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama tako što sprečava odvajanje od porodice kad god je to moguće.

UNICEF Srbija/2019/Pančić

U saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF podstiče smanjenje broja dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama tako što sprečava odvajanje od porodice kad god je to moguće.

Mi radimo na razvijanju preventivnih usluga za višestruko ugrožene porodice kod kojih postoji rizik da deca budu odvojena od roditelja i smeštena u ustanove i hraniteljske porodice.

2886 roditelja dobilo je savetovanje putem Roditeljskog telefona.

UNICEF je kao prioritet odredio smanjenje broja dece u preostalim velikim rezidencijalnim ustanovama, sa fokusom na decu od 0 do 3 godine i decu sa smetnjama u razvoju.

UNICEF Srbija/2017/Pančić

UNICEF radi na jačanju kapaciteta sistema radi unapređenja alternativnih oblika porodične zaštite za decu.

Takođe, mi nudimo stručne savete zasnovane na dokazima, jačamo kapacitete socijalnih radnika i drugih praktičara i modeliramo inovativne usluge kako bismo podržali one koji su najisključeniji iz društva.

Preko 900 porodica i 2000 dece dobilo je podršku od porodičnog saradnika.