Godine uzleta

Nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Deca u igri u vrtiću
UNICEF Srbija/2018/Đalić

Simbolično nazvane „Godine uzleta”, nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja prepoznaju značaj predškolskog doba u razvijanju sposobnosti za celoživotno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost. 

Programi u vrtićima nastaju zajedničkim učestvovanjem dece i odraslih u prostoru koji je inspirativan za dete.

One promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učestvovanje, u prostoru koji je inspirativan i provokativan za dete i gde ono može slobodno da istražuje, da se igra, da promišlja, da sarađuje sa drugima, isprobava i upoznaje svet oko sebe.