Glavne poruke i mere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama

Informacije i činjenice o COVID-19 će doprineti razbijanju straha i uznemirenosti kod učenika, te im pomoći da se nose sa sekundarnim uticajima bolesti na njihov život.

Deca peru ruke
UNICEF/UNI220408/Pacific

O

Današnja deca i mladi su globalni građani, moćni pokretači promena i budući negovatelji, naučnici, lekari... Svaka kriza predstavlja priliku da im se pomogne da uče, neguju saosećanje i jačaju otpornost, istovremeno gradeći sigurniju i saosećajniju zajednicu.

Informacije i činjenice o COVID-19 će doprineti razbijanju straha i uznemirenosti kod učenika, te im pomoći da se nose sa sekundarnim uticajima bolesti na njihov život. U ovim smernicama date su ključne poruke i ideje vezane za angažovanje direktora škola, nastavnika i školskog osoblja, roditelja, staratelja i građana, kao i same dece u promovisanju sigurnijih i zdravijih škola.


Cilj ovog dokumenta je da pruži jasne i praktične smernice za siguran rad kroz prevenciju, rano otkrivanje i kontrolu COVID-19 u školama i drugim obrazovnim ustanovama. Iako su izrađene namenski za zemlje u kojima je već potvrđeno širenje COVID-19, ove smernice su relevantne i u svim drugim kontekstima.

Edukacija može podstaći učenike da postanu zagovarači prevencije i kontrole kod kuće, u školi i u zajednici tako što će druge upoznavati sa načinima sprečavanja širenja virusa.

Bezbedan nastavak rada škola ili njihovo ponovno otvaranje nakon prekida nastave zahteva pažljivo planiranje koje, pod uslovom da se to uradi na pravilan način, može doprineti promovisanju javnog zdravlja.

Fajlovi dostupni za preuzimanje