Dečiji brakovi

UNICEF radi na jačanju vodeće uloge romskih zajednica u borbi protiv dečijih brakova tako što pruža informacije o alternativama.

Dečak i devojčica se drže za ruke
UNICEF Srbija/2019/Pančić

UNICEF radi na jačanju vodeće uloge romskih zajednica u borbi protiv dečijih brakova tako što pruža informacije o alternativama – kroz dijalog sa zajednicom, direktnu podršku porodicama i angažovanje uspešnih mladih romskih uzora.

Mi pomažemo devojčicama iz romskih naselja da iskoriste resurse vezane za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu tako što im omogućavamo pristup uslugama i obukama na internetu.

330 devojčica, 307 majki i 54 očeva u 20 romskih naselja imalo je koristi od aktivnosti usmerenih na okončanje dečijih brakova.

Na nacionalnom nivou, podržavamo Nacionalnu koaliciju za okončanje dečjih brakova, koju čini više od dvadeset organizacija i institucija posvećenih unapređenju prava deteta i naporima za okončanje štetne prakse dečijih brakova u Republici Srbiji.

Koalicijom predsedavaju Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost pod vođstvom potpredsednice Vlade Republike Srbije i romska organizacija Ternipe.