Dečiji brakovi

UNICEF radi na jačanju liderske uloge romskih zajednica u borbi protiv dečijih brakova tako što pruža informacije o alternativama.

Romkinje u šetnji ulicom
UNICEF Srbija/2018/Vaš

57% devojčica iz romskih naselja stupi u brak pre navršene 18. godine, a gotovo 18% stupi u brak pre 15. godine.

UNICEF radi na jačanju liderske uloge romskih zajednica u borbi protiv dečijih brakova tako što pruža informacije o alternativama – kroz dijalog sa zajednicom, direktnu podršku porodicama i angažovanje uspešnih mladih romskih uzora.

Pomažemo devojčicama iz romskih naselja da iskoriste resurse vezane za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu tako što im omogućavamo pristup uslugama i obukama na internetu.

Na nacionalnom nivou, podržavamo Nacionalnu koaliciju za okončanje dečjih brakova.

330 devojčica, 307 majki i 54 očeva u 20 romskih naselja je imalo koristi od aktivnosti usmerenih na okončanje dečijih brakova.