Dečija zaštita

Svako dete ima pravo na zaštitu.

Devojčica sa smetnjama u razvoju se igra na telefonu
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Izazov

Jak sistem dečije zaštite se bavi mnoštvom međusobno povezanih rizika sa kojima se suočavaju deca i njihove porodice.

Izazov je izgraditi takav sistem kako bi se zaštitilo svako dete.

U gotovo 1/3 slučajeva nasilja u porodici, žrtve su deca.

  • U gotovo 1/3 slučajeva nasilja u porodici, žrtve su deca.
  • Više od 2/3 dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama čine deca sa smetnjama u razvoju.
  • 44% dečaka i 42% devojčica mlađih od 14 godina bilo je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja kod kuće.
  • Od ukupnog broja prijavljene dece u sukobu sa zakonom, vaspitne mere su pre krivičnog postupka primenjene u samo 9,5% slučajeva.
  • 57% devojčica iz romskih naselja stupi u brak pre navršene 18. godine, a gotovo 18% stupi u brak pre 15. godine.

Naše aktivnosti su usmerene na uspostavljanje usluga i obezbeđivanje njihove dostupnosti, čime se pruža podrška ugroženim porodicama da ostanu zajedno.

Da bi se sprečilo nasilje nad decom, UNICEF radi na jačanju saradnje različitih sektora koji se bave decom – od sektora zdravstvene i socijalne zaštite do pravosuđa i policije.

UNICEF omogućava da pravosudni sistem funkcioniše u najboljem interesu deteta i za svu decu, uključujući decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica.

UNICEF radi na jačanju vodeće uloge romskih zajednica u borbi protiv dečijih brakova tako što pruža informacije o alternativama - kroz dijalog sa zajednicom.

Rešenje

Preko 900 porodica i 2.000 dece dobilo podršku od porodičnog saradnika.

Rezultati

  • 1.700 dece sa smetnjama u razvoju i bez njih učestvovalo je u sportskim i rekreativnim aktivnostima
  • 198.000 dece imalo indirektnu korist od timova za prevenciju i zaštitu dece od nasilja
  • 2.886 roditelja dobilo je savetovanje putem Roditeljskog telefona
  • Preko 900 porodica i 2.000 dece dobilo je podršku od porodičnog saradnika
  • 330 devojčica, 307 majki i 54 očeva u 20 romskih naselja imalo je koristi od aktivnosti usmerenih na okončanje dečijih brakova
Aleksa i Veljko se igraju zajedno

Prava dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Dobar i funkcionalan sistem socijalne zaštite pomaže da se uklone prepreke koje sprečavaju ostvarivanje prava dece i njihovih porodica

> Saznajte više

Stariji brat i sestra grle mlađu sestru

Pomoć porodicama 

Romske zajednice dobijaju informacije o svojim pravima i pruža im se grupna i individualna podrška u administrativnim procedurama.

> Saznajte više

Dečak u igri sa porodičnom saradnicom

Jačanje ugroženih porodica

Svako dete ima pravo da živi u porodičnom okruženju. Prevencija i rana intervencija su ključni za očuvanje porodica.

> Saznajte više