Dečija zaštita

UNICEF radi sa velikim brojem različitih partnera kako bi se obezbedila potpuna zaštita prava sve dece, pa i one najugroženije i njihovih porodica.

Dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u igri sa vršnjacima
UNICEF Srbija/2017

Izazov

Bezbednost dece kroz zaštitu i inkluziju

UNICEF radi na jačanju sistema socijalne zaštite kako bi se najugroženijoj deci i njihovim porodicama pružila blagovremena, ciljana i integrisana podrška u vidu usluga i novčanih davanja.

Porodica razgovara sa romskom zdravstvenom medijatorkom u dvorištu kuće

Jačanje ugroženih porodica  

Naše aktivnosti su usmerene na uspostavljanje usluga i obezbeđivanje njihove dostupnosti, čime se pruža podrška ugroženim porodicama da bi se one osnažile i mogle da ostanu zajedno.

Devojčica koja trpi nasilje u porodici sedi sama u mračnoj sobi i plače

Nasilje nad decom

Da bi se sprečilo nasilje nad decom, UNICEF radi na jačanju saradnje različitih sektora koji se bave decom – od sektora zdravstvene i socijalne zaštite do pravosuđa i policije.

Devojčica svedok na sudu

Pravda po meri deteta

UNICEF omogućava da pravosudni sistem funkcioniše u najboljem interesu deteta i za svu decu, uključujući decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica.

Rešenje

Usmereni smo na jačanje sistema socijalne zaštite kako bi se najugroženijoj deci i njihovim porodicama pružila blagovremena, ciljana i integrisana podrška kroz usluge i novčana davanja.

Mi pomažemo porodicama i zajednicama da spreče nasilje.

Aleksa i Veljko se igraju zajedno

Prava dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Dobar i funkcionalan sistem socijalne zaštite pomaže da se uklone prepreke koje sprečavaju ostvarivanje prava dece i njihovih porodica

> Saznajte više

Stariji brat i sestra grle mlađu sestru

Pomoć porodicama 

Romske zajednice dobijaju informacije o svojim pravima i pruža im se grupna i individualna podrška u administrativnim procedurama.

> Saznajte više

Dečak u igri sa porodičnom saradnicom

Jačanje ugroženih porodica

Svako dete ima pravo da živi u porodičnom okruženju. Prevencija i rana intervencija su ključni za očuvanje porodica.

> Saznajte više