Ni ubwa mbere David yahagurutse mu buzima bwe

Uko irerero riherereye mu murima w’icyayi ryahagaritse kugwingira k’umwana w’umuhungu

Yanditswe na Veronica Houser
At the Rutsiro Tea Plantation early childhood development centre, David walks slowly back towards his friends while they drink milk.
UNICEF/UN0308951/Rudakubana
01 Nzeri 2019

RUTSIRO, mu Rwanda – Wagira ngo bari batoranyije ibara ry’icyatsi kibisi bashyize ku mipira idoze mu budodo bari bambaye kugira ngo ise n’ibara ry’imirima y’icyayi yari ikikije iryo rerero. Abo bana bari bafite imbaraga kandi bataruhuka basimbuka hejuru bamanuka hasi, bafite ubushake bwo gucakira agakarito k’amata ya mu gitondo bahabwa buri munsi kugira ngo bakure neza.

Babitewemo inkunga na UNICEF, Ikigo cy'igihugu gishinzwe kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi, uruganda rw’icyayi nkiki batangiye gushyiraho amarerero yo ku manywa yita ku bana bakabaho batekanye bari ahantu hatuma bakura neza, biga kandi bakina, naho ababyeyi babo bari mu mirima bakora kugira ngo binjize amafaranga.

Ariko mu gihe wabonaga abandi bana bashyushye muri icyo gitondo, hari umwana umwe wari wiyicariye aho bose bamureba, atuje cyane kurusha abandi asoma gake gake ku mata bamuhaye.

 

David arasoma gake gake ku mata ye mu gitondo ku irerero aho barigufatira ifunguro rya mugotondo mu murima w’icyayi wa Rutsiro.
UNICEF/UN0313162/Rudakubana
David arasoma gake gake ku mata ye mu gitondo ku irerero aho barigufatira ifunguro rya mugotondo mu murima w’icyayi wa Rutsiro.

David afite imyaka itanu, ariko ubwo yageraga ku irerero mu mezi abiri ashize, ntiyari aratangira kugenda.

Betty Mukazitoni, umukuru w’abarezi b’abana ku irerero yagize ati: “Ubwo nyina yambwiraga imyaka ye, byarantunguye cyane. Buri gihe usanga yigunze adashaka kwicarana n’abandi bana yifashe mapfubyi.”

David ashaka kwereka Betty ko atakimeze nkuko yaje, arahaguruka atangira gutera intambwe yerekeza ku kibuga. Agenda adafashije ariko biragaragara ko ashobora kugenda nta we umufashije. Kubera ko akavura kari gatangiye kugwa, akana k’agakobwa kirutse kagana David, kamufasha gutunganya ikora ry’umupira no kuwumwambika neza.

Betty aramenyura. Kandi nta kuntu utamwenyura na we ari wowe.

Mu byishimo byinshi, yagize ati: “Ntiwabyumva, uziko atashoboraga no gufata ibiryo mu ntoki, ariko irebere nawe uko bimeze ubu.”

David aranyerera ku gaserebeko, agasubira inyuma ariko afite icyo agamije. Agarutse inyuma yitonze asanga abandi bana, yicara hagati yabo hanyuma atangira gutonora umuneke.

 

Josiane aramwenyura, agiye gucyura umwana we Davidi wiriwe ku irerero nyuma y’akazi ko mu cyayi.
UNICEF/UN0308965/Rudakubana
Josiane aramwenyura, agiye gucyura umwana we Davidi wiriwe ku irerero nyuma y’akazi ko mu cyayi.

 

Josiane, nyina wa David, akora akazi ko gusoroma icyayi kugira ngo ashobore kurera abana batatu. Mbere yuko bubaka irerero, Josiane yajyaga ku kazi, agasiga David mu rugo wenyine mu cyumba gifunze, nta kintu kirimo cyamufashaga gukangura ubwonko nta n’ibyo kurya abona. Iyo David yasigaraga wenyine mu rugo Josiane yahoranaga ubwoba bw’umutekano w’uwo mwana bityo ntabashe gukora umunsi wose, bigatuma adakorera umushahara wose.

“David yari afite ikibazo gikomeye cy’imirire mibi kuko ntashoboraga kumubonera indyo yuzuye. Sinari mfite amahitamo menshi… Nagombaga guhitamo kugumana n’umwana wanjye mu rugo cyangwa nkahitamo kujya gukorera amafaranga kugira ngo mugurire ibyo akeneye.”

“Umunsi umwe, abaganga bambwiye ko ashobora kutazabaho, ariko bamaze gutangiza iri rerero, numvise Uwiteka yarumvise amasengesho yanjye."

Josiane, nyina wa David
Abana barakinira hanze ku irerero riri mu mirima y’icyayi ya Rutsiro.
UNICEF/UN0313181/Rudakubana
Abana barakinira hanze ku irerero riri mu mirima y’icyayi ya Rutsiro.

 

Abana bafite imyaka 3 na 6 na bo bitabira imikino n’amasomo atangirwa ku irerero. Bicaye ku meza ariho amabara menshi akikijwe n’utuntu tumeze nk’udutafari, hashushanyije mo udukaro, hariho amakereyo n’ibindi bikinisho, birirwa biga babinyujije mu ndirimbo, mu dukino n’utundi dukorwa dushimisha, bigishwa n’abarezi bayobowe na Betty.

“Nubwo David afite imyaka itanu, akigera hano nahise mushyira hamwe n’abana bafite munsi y’imyaka itatu. Yahoranaga ubwoba, urebye yari afite ikibazo cyo kwihagurutsa we ubwe.”

Ariko ubwo David yumvaga abana bakoma amashyi, baririmba basakuza kuri iryo rerero, nibwo bwa mbere mu buzima yashoboye guhaguruka.

Betty yabitekerejeho aribuka agira ati: “Umunsi umwe nabonye yirebera mu nguni, yari amaze kumenya kugenda nta we umufashije. Noneho undi munsi mbona yicaranye n’abandi bana bo mu ishuri ry’incuke. Aracyafite isoni zo gusubiza, ariko hari umunsi twaririmbye mbona akomye mu mashyi.”

Buriya ashobora kuba amaze kumva neza, kuko ubwo Betty yadusobanuriraga ukuntu agenda akura, David we arigukoma amashyi mu gakino arimo n’incuti ye ku ruhande. Ikiruhuko kirarangiye Betty atangiye gusubiza abana mu ishuri.

Biragoye kumenya ko David yaje ari inyuma cyane y’abandi. yicarana n’incuti ze mu ishuri ry’incuke, aratuje ariko aritegereza byose kandi umwitegereje neza urabona ko ari kumwenyura.


Iyi nkuru muyigejejweho ku bufatanye na Rwandair. Yatangajwe muri nimero yo mu Ugushyingo-Ukuboza 2019 y’ikinyamakuru cya Rwandair kitwa "Inzozi" igihe hizihizwaga isabukuru y’imyaka 30 y’amasezerano y’uburenganzira bw’umwana.