Ingamba z’ishyirwa mu bikorwa ry’imirimo y’igihugu igamije kwita ku bana

Gahunda yo gukura abaturage mu bukene (VUP)

Children and their caregivers at Bigogwe Early Childhood Development Centre in Nyabihu, Rwanda.
UNICEF/UN0300525/Bell

Ibikubiyemo

Iyi raporo igaragaza gahunda y’ishyirwa mu bikorwa ry’ingamba zigamije kurinda abanda muri gahunda yo gukura abaturage mu bukene mu Rwanda (VUP).

Iyo gahunda igizwe n’ibice bitatu:

  1. Igice cya mbere kigaragaza inyigo y’ibanze kikanerekana ibikorwa by’ingenzi bizakorwa.
  2. Igice cya kabiri kigaragaza gahunda y’ishyirwa mu bikorwa, ikaba igizwe n’ibyiciro bibiri bitandukanye: i) gusoza umushinga, kuwushyira mu bikorwa n’ingengo y’imari izagenda ku mirimo izakorwa n’abatishoboye bafite ibibazo byihariye, harimo no gutangiza ibikorwa by’ibanze bizaterwa inkunga na UNICEF bizakorerwa mirenge ibiri; ii) Gutangiza imirimo ikorwa n’abatishoboye bafite ibibazo byihariye mu rwego rwa VUP mu mirenge 30 (imwe muri buri karere); na iii) Kugeza imirimo ikorwa n’abatishoboye bafite ibibazo mu rwego rw’imirimo y’igihugu ya VUP ikorerwa mu mirenge.
  3. Igice cya gatatu kigaragaza amafaranga azatangwa ku kongera ubushobozi bukenewe mu gishyira mu bikorwa iyo mirimo.
Roadmap for implementation of Child-Sensitive Public Works in Rwanda - Cover
Umwanditsi
UNICEF Rwanda
Itariki y'inyandiko
Indimi
Icyongereza

Files available for download