Gushora imari muri serivise mbonezamikurire mu bigo n’imiryango mu Rwanda

Incamake ya raporo y’isuzuma risoza kuri gahunda mbonezamikurire n’umuryango, 2015-2017

Child with male and female teacher / caregiver at an early childhood center in Rwanda
UNICEF/UN0313201/Muellenmeister

Ibikubiyemo

Imikurire y’abana bato n’imwe muri gahunda z’igihugu zihutirwa mu Rwanda. Kubera iyo mpamvu, UNICEF ku bufatanye na IKEA Foundation, Leta y’u Rwanda n’Imbuto Foundation byateguye kandi bishyira mu bikorwa Gahunda mbonezamikurire y’abana bato n’Umuryango (ECD&F). Iyi gahunda yashyizwe mubikorwa bwa mbere muri 2015 hagamijwe guha abana b’u Rwanda intangiriro nziza y’ubuzima ndetse n’amahirwe yo gukura neza dushora imari mu:

  • Kwita ku bana ku buryo bwiza kandi bikozwe n’abarera umwana aribo umuryango n’abagize sosiyete;
  • Kuborohereza guhabwa no gukoresha serivise mbonezamikurire y’abana bato ndetse n’izindi serivise z’ibanze mbonezamubano ku bana;
  • Gushyiraho politike zita ku bana ku nzego zose za Leta.

Isuzuma risoza gahunda yerekana ibyo iyi gahunda y’imyaka ibiri yabashije kugeraho kandi hagatangwa n’ibyifuzonama.

ECD Endline Evaluation Cover
Author
UNICEF Rwanda, Imbuto Foundation
Itariki y'inyandiko
Indimi
Icyongereza
ISBN
978-92-806-4966-6

Kurura raporo

(PDF, 1,72 MB)