Studiu de caz: Dezvoltarea forței de muncă în domeniul asistenței medicale primare din România

Prezentare generală la nivel național

Repere de interes

Raportul de față își propune să contribuie la consolidarea forței de muncă din domeniul asistenței medicale primare din România, pentru a oferi servicii de înaltă calitate de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, de educație pentru sănătate și de asistență medicală pentru copii, adolescenți, tineri și mame, cu o atenție specială acordată celor mai vulnerabile categorii (populație săracă, din zone rurale, romi, persoane cu dizabilități).

Documentul prezintă o imagine de ansamblu asupra situației actuale a forței de muncă implicate în furnizarea de servicii de asistență medicală primară pentru copii, adolescenți, tineri și mame în România. Cele trei categorii principale de personal incluse în analiză sunt medicii de familie și asistenții medicali, lucrătorii din domeniul asistenței medicale comunitare și medicii și asistenții medicali școlari.

Studiu de caz: Dezvoltarea forței de muncă în domeniul asistenței medicale primare din România
Autor
MĂDĂLINA-ADINA COMAN, DIANA NEMEȘ, GABRIEL GATI, LIGIA PAINA, MONICA GEORGIANA BRÎNZAC, MARIUS IONUȚ UNGUREANU
Data publicării
Limbi
Română