Recensământul forței de muncă din serviciile sociale din România

Recensământul forței de muncă din serviciile sociale din România

Cover of the report
UNICEF

Repere de interes

Derulat în perioada 1 aprilie 2022 - 15 octombrie 2022, studiul a urmărit, în principal, să evalueze obiectiv, în termeni de acoperire și distribuție, forța de muncă disponibilă în serviciile sociale.

Datele obținute servesc autorităților publice centrale și locale, asociațiilor profesionale, precum și organizațiilor neguvernamentale în vederea dezvoltării de politici și programe de susținere, consolidare și extindere a forței de muncă din acest sector.

Specific, studiul a urmărit:

  1. evidențierea unui profil al persoanelor angajate în serviciile sociale în funcție de principalele variabile socio-demografice (sex, vârstă, nivel de educație, vechime, afilierea la diverse organizații profesionale, treapta de competență, etc.);
  2. descrierea forței de muncă în relație cu cartografierea structurilor și organismelor ce furnizează servicii sociale - publice și private (inclusiv organizații neguvernamentale);
  3. analiza forței de muncă din perspectiva contractării (descrierea posturilor și a ocupațiilor din serviciile sociale, precum și a diverselor etichete profesionale și ocupaționale), formării (inițiale și continue) și promovării profesioniștilor din diversele domenii;
  4. analiza forței de muncă în raport cu nevoia serviciilor sociale, incluzând cuantificarea numărului de posturi (ocupate și vacante) și evaluarea necesarului de forță de muncă în serviciile sociale pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile de populație.
Autor
UNICEF/CNASR
Data publicării
Limbi
Română, Engleză
ISBN
978-973-1733-62-3

Files available for download