O privire asupra participării la educație folosind analiza pe cohortă

Oricât de eficiente sunt măsurile de îmbunătățire a calității, atât timp cât nu beneficiază toți copiii care ar trebui să fie la școală, au un impact limitat.

Repere de interes

Politicile privind creşterea calităţii în educaţie au reprezentat o constantă în ultimul deceniu, programele promovate la nivel naţional sau judeţean incluzând, printre altele, dezvoltarea unui nou curriculum, promovarea unor măsuri de asigurare internă a calităţii în toate şcolile din învăţământul preuniversitar, investiţii în infrastructura şcolară/ educaţională sau implementarea unor programe de formare continuă. Din păcate, aceste intervenţii au fost insuficient corelate, sprijinindu-se în mică măsură reciproc. Mai mult, intervenţiile în aria calităţii au încă o legătură slabă cu cele care susţin participarea la educaţie, ceea ce a generat serioase provocări privind echitatea.

Indiferent cât de eficiente sunt măsurile de creştere a calităţii, cât timp de acestea nu beneficiază toţi copiii care ar trebui să fie la şcoală, ele ajung să aibă un impact limitat.

A look at participation in education using cohort analysis
Autor
Irina Horga, Mihaela Jigău, Otilia Apostu, Ciprian Fartuşnic
Data publicării
Limbi
Română