Ghid de practici: Incluziunea copiilor și a tinerilor cu dizabilități în asistența medicală generală

Acest ghid de practici are ca scop susținerea programelor de sănătate pentru implementarea angajamentului adoptat de UNICEF privind incluziunea persoanelor cu dizabilități.

Repere de interes

Acest ghid de practici are ca scop susținerea programelor de sănătate pentru implementarea angajamentului adoptat de UNICEF privind incluziunea persoanelor cu dizabilități. Ghidul oferă o serie de acțiuni orientative pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități în fiecare etapă a ciclului programului. Acesta se concentrează asupra măsurilor la nivel de sistem (de exemplu, bugetarea în conformitate cu CDPD) și asupra măsurilor specifice serviciilor (de exemplu, îngrijirea nou-născuților, imunizarea și HIV/SIDA) pentru asigurarea incluziunii persoanelor cu handicap și oferă exemple utile pentru programele de sănătate. Ghidul de practică indică, de asemenea, alte resurse și instrumente axate pe formele de sănătate incluzivă.

Ghid de practici: Incluziunea copiilor și a tinerilor cu dizabilități în asistența medicală generală
Autor
UNICEF
Data publicării
Limbi
Română, Engleză