Elaborarea de costuri standard pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ antepreşcolar

RAPORT FINAL

A baby boy sits in a pink baby chair in a creche in Bucharest, Romania.
UNICEF/Ioana Moldovan

Repere de interes

Acest raport își propune să dezvolte un model de finanțare de bază pentru instituțiile de învățământ antepreșcolar din România, concentrându-se pe stabilirea unui mecanism de alocare echitabil pe cap de locuitor pentru toți copiii de vârstă antepreșcolară. 

Obiectivele raportului includ identificarea sumelor bugetare, a părților interesate și a surselor de date, precum și determinarea costurilor standard pentru bugetarea educației antepreșcolare. Prin acest raport, UNICEF urmărește să sporească transparența și eficiența finanțării, oferind informații de specialitate pentru luarea deciziilor în sectorul educației publice din România.

Cover for the Standard Costing for the Basic Financing of ante-preschool educational institutions in Romania
Autor
UNICEF
Data publicării
Limbi
Engleză, Română
ISBN
978-973-1733-61-6