Analiza impactului financiar al extinderii la nivel național a unui model de servicii comunitare

Este esențial pentru guvern să adopte politici de protecție socială, inclusiv servicii sociale, care să poată aborda atât sărăcia copiilor, cât și a adulților

@UNICEF, Anamaria Dinulescu
Anamaria Dinulescu

Repere de interes

În contextul eforturilor de a rupe cercul inter-generațional al sărăciei, este esențial ca guvernul să adopte genul de politici de protecție socială, inclusiv servicii sociale, care permit abordarea simultană a sărăciei atât la copiii, cât si la adulții unei aceleiasi gospodării, oferind mai mult decât siguranță materială si promovând egalitatea de sanse. Absența unor servicii sociale adecvate pune în pericol bunăstarea copiilor, incluziunea lor socială si dreptul lor de a-si dezvolta întregul potențial.

Ca răspuns la aceste realități, în cadrul acordurilor lor de parteneriat succesive (2010-12, 2013-17), inclusiv la nivelul obiectivelor prioritare stabilite în Strategiile naționale pentru protecția si promovarea drepturilor copilului 2008-2013 si 2014-2020, Guvernul României si UNICEF si-au asumat angajamentul de a revizui si ajusta politicile de promovare a bunăstării copiilor si familiilor lor, vizând în mod special copiii cei mai defavorizați si copiii care sunt sau riscă să fie lipsiți de îngrijirea părintească. Totodată, UNICEF, în strânsă colaborare cu autoritățile centrale, județene și locale, precum si cu reprezentanții societății civile, si-au concentrat eforturile asupra testării unor modele de servicii inovatoare dezvoltate la nivelul comunității, menite să asigure cresterea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate (prin întărirea capacității serviciilor comunitare deprevenire si suport), reducerea sărăciei si promovarea realizării drepturilor si incluziunii sociale.

Analiza impactului financiar
Autor
Bogdan Belciu, George Dorobanțu, Elena Popa, Carmen Miscodan, Bogdan Simion
Data publicării
Limbi
Engleză, Română