Analiza funcțională - modelul de finanțare de bază pentru instituțiile de învățământ preuniversitar

RAPORT FINAL

A boy and a girl are at their desk, doing their classwork in a school in Bucharest, Romania.
UNICEF/Ioana Moldovan

Repere de interes

Acest studiu reprezintă o analiză funcțională a alocării și gestionării bugetului în învățământul preuniversitar din România. Obiectivul său principal este de a evalua modul în care au fost alocate fondurile în perioada 2016-2019 și de a propune îmbunătățiri pentru o mai bună gestionare a resurselor, astfel încât să crească calitatea și echitatea învățământului preuniversitar din România. 

Prin examinarea politicilor existente, identificarea blocajelor și furnizarea de recomandări, UNICEF își propune să sprijine politicile educaționale, să îmbunătățească practicile de finanțare și să împuternicească actorii locali să ofere educație de calitate pentru fiecare copil.

Autor
UNICEF
Data publicării
Limbi
Engleză, Română
ISBN
978-973-1733-59-3