Accesul copiilor cu dizabilităţi la servicii medicale în contextul epidemiologic pandemic

Copii cu dizabilități, cât şi familiile acestora reprezintă o categorie defavorizată, expusă marginalizării şi multiplelor dezavantaje sociale, educative şi medicale.

Repere de interes

„Protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi trebuie să fie în centrul eforturilor noastre, inclusiv în răspunsul nostru împotriva noului Coronavirus. Persoanele cu dizabilităţi au fost printre cele mai afectate de criza COVID-19. Trebuie să ne străduim să ne asigurăm de următoarele lucruri: calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi se îmbunătăţeşte şi drepturile acestora sunt garantate!” Vera Jourová, Vicepreşedintele Comisiei Europene pentru Valori şi Transparenţă (European Commission, 2021).

Conform strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020, persoanele cu dizabilităţi reprezintă „acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi” (Guvernul României, 2016).

Atât aceste persoane, cât şi familiile şi aparţinătorii acestora reprezintă o categorie defavorizată, expusă marginalizării şi multiplelor dezavantaje sociale, educative şi medicale. În contextul pandemiei de COVID-19 este probabil ca aceste probleme să se agraveze.

Pentru a explora efectul pandemiei asupra accesării serviciilor medicale de către copiii cu dizabilităţi şi familiile/ aparţinătorii acestora, biroul Reprezentantei UNICEF in Romania a desfăşurat acest studiu în colaborare cu Departamentul de Sănătate Publică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021. Studiul desfăşurat a avut o abordare mixtă, implicând metode atât calitative (interviul semi-structurat în profunzime şi interviul de grup), cât şi cantitative (chestionarul). 

Report - The access of Disabled Children to Medical Services in the Pandemic Context
Autor
Monica Georgiana Brînzac; Carina Daiana Tîntaș; Marius Ionuț Ungureanu
Data publicării
Limbi
Română

Files available for download