Județul Bacău, promotor al dezvoltării în perioada copilăriei timpurii

Din 2018, în județul Bacău se pun bazele unei educații timpurii incluzive și de calitate, care va aduce transformări benefice pe termen lung asupra întregii comunități și dincolo de granițele ei.

de Luise Vuiu
Educatie incluziva de calitate
UNICEF/Cybermedia
25 Martie 2021

Se spune că rodul va fi de calitate dacă este îngrijit cu mare atenție și implicare încă de la primele lui semne de viață. Tot așa stau lucrurile și în cazul educației – primii ani din viața unui copil sunt definitorii în devenirea viitorului adult. Doar efortul părinților nu este suficient, ci angrenarea întregii comunități în acest proces de asigurare a unei copilării timpurii de calitate crează cadrul propice unei dezvoltări cu efecte pozitive pe termen lung asupra tuturor părților implicate.  

22 de comunități din România și-au asumat rolul de promotori ai investițiilor în susținerea dezvoltării în perioada copilăriei timpurii, înțelegând că pe termen lung rezultatele vor fi benefice asupra întregii comunități și dincolo de granițele acesteia.

11 astfel de comunități, deopotrivă din mediul rural și urban, sunt din  județul Bacău. Ele s-au alăturat în 2018 inițiativei „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție pentru viitor”, care face parte din  programul Educație Incluzivă de Calitate dezvoltat și implementat în perioada 2018 – 2022 de UNICEF în România în parteneriat cu Guvernul României și alte autorități centrale, județene și locale și ONG-uri. 

Educatie incluziva de calitate

Bazele educației de calitate se aștern în primii ani de viață 

Doamna Mioara Chiriloaie, profesor învățământ preșcolar la Grădinița Școlii Gimnaziale Alecu Russo din Bacău este unul dintre cei trei facilitatori ai programului „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție pentru viitor” pentru comunitățile din județul Bacău, respectiv pentru Buhuși, Moinești, Poduri și Târgu Ocna.  

Vorbește cu deosebit entuziam despre această inițiativă și își asumă cu multă modestie rolul de promotor al schimbării, dar și despre rezultatele obținute până acum împreună cu întreaga echipă implicată în acest demers, echipă formată din 53 de persoane, reprezentanți ai sectoarelor educație, social și sănătate, reprezentanți ai primăriilor și consiliilor locale, preoți - cu alte cuvinte, „actori importanți care ne pot ajuta să îndeplinim obiectivele acestui program”, cum spune doamna Chiriloaie. Și asta pentru că programul promovează o abordare integrată a  sectoarelor de educație, sănătate și protecție socială. 

Până acum, echipa s-a concentrat pe realizarea unor analize de situație specifice fiecărei comunități în parte, cu referire la copilăria timpurie, pentru a stabili nevoile comunităților respective și direcțiile de acțiune cu privire la intervențiile ce se impun. Pe baza rezultatelor analizelor, fiecare echipă locală a întocmit un top 10 al celor mai importante nevoi și de aici au pornit la lucru pentru indeplinirea acestora.    

De exemplu, din cele 4 comunități pe care le mentorează doamna Mioara Chiriloaie, toate rapoartele de activitate au fost validate și aprobate de consiliul local, și au, de asemenea, Hotărârea Consiliului Local pentru a include în strategiile aferente perioadei următoare, nevoile respective și obiectivele de îndeplinire a acestora.  

Nevoia de creșe și educatori puericultori a fost identificată ca fiind primordială în toate cele trei orașe participante în programul „România crește cu tine”. Constrângerile aduse de pandemie, însă, au făcut ca această nevoie să fie pusă, în unele locuri, pe un plan inferior.