Comunități unite în sprijinul educației timpurii a copilului

România crește cu fiecare comunitate care înțelege importanța educației timpurii. 23 de comunități din Bacău, Brașov și București sunt promotoarele schimbării deja vizibile la nivel local

UNICEF
Romania grows with every community that understands the critical importance of early childhood education. 23 communities in Bacău, Brașov and Bucharest are promoters of the change already visible at local level
UNICEF/Adrian Câtu
04 Septembrie 2020

Când nevoile unei comunități sunt cunoscute și pe deplin împărtășite de membrii săi, schimbarea în bine se întâmplă mult mai repede și are toate premisele să fie durabilă.

22 de comunități din județele Bacău și Brașov și trei instituții (două creșe și un centru de zi) din Sectorul 3 din București au reușit să facă pași importanți în dezvoltarea educației timpurii a copiilor de până în 6 ani.

Cercetările arată că peste 80% din creier se formează până la vârsta de 3 ani, educația timpurie și de calitate devenind fundația pentru întreaga viață a viitorului adult, pentru educația și evoluția sa.

Programul „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție pentru viitor”, derulat de UNICEF împreună cu Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP) și Asociația Internațională Step by Step, a izbutit să atragă angajamentul autorităților locale de a include educația timpurie de calitate în strategiile de dezvoltare locală ale comunităților în care se desfășoară.

Programul a avut în vedere realizarea unor analize de situație în fiecare dintre cele 22 de comunități (11 din Bacău și 11 din Brașov), pentru a înțelege cât mai bine nevoile locale în ceea ce privește copilăria timpurie și pentru a se putea concepe intervenții personalizate la nivelul fiecărei comunități.  

 

Educația timpurie incluzivă și de calitate și-a făcut loc în agenda publică

Reprezentanți din domeniul educației, sănătății și protecției sociale, din fiecare comunitate, au facilitat realizarea cercetării cantitative și calitative bazate pe chestionare și interviuri de tip focus grup. Peste 2.600 de părinți din județul Bacău și peste 2.700 din județul Brașov au participat la realizarea acestui studiu, exprimându-și deschis nevoile legate de creșterea copiilor lor și astfel, de a participa la identificarea priorităților locale în legătură cu educația timpurie de calitate.   

Rezultatele acestor analize au fost prezentate autorităților din fiecare comunitate și discutate cu aceștia. Pe baza lor s-au stabilit obiective specifice care au fost sau urmează a fi înscrise în strategiile de dezvoltare locală și care au ca scop înființarea de noi servicii de educație și îngrijire timpurie a copiilor antepreșcolari și preșcolari, precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților în susținerea familiei.

Astfel, la nivel comunitar, educația timpurie incluzivă și de calitate și-a făcut loc în agenda publică, iar acest lucru poate fi un pas  către preluarea la nivel național a acestui model, având în vedere că rata de înscriere în învățământul antepreșcolar este de doar 6% la nivelul întregii țări.Totodată, peste 600 de educatori și profesioniști din creșe au fost formați de către Centrul Step by Step pentru a putea oferi educație incluzivă de calitate celor mici. Educatorii au format un grup de lucru prin care s-au sprijinit reciproc, mai ales în lunile în care grădinițele și creșele au fost închise din pricina pandemiei de COVID-19. Și-au împărtășit bune practici despre educația online și astfel s-a creat o întreagă colecție de resurse educaționale digitale este diponibilă pe romania-creste-cu-tine, www.digital.educred.ro și www.stepbystep.ro.

Implicarea cu entuziasm a educatorilor în dezvoltarea competențelor lor profesionale reprezintă nu doar un angajament responsabil față de comunitățile lor, ci și un indicator că este mare nevoie de programe de formare și suport pentru aceștia.

 

Rolul spațiilor de joacă în dezvoltarea copiilor

Pe lângă nevoia de creșe și personal dedicat foarte bine pregătit, din analizele de situație locale a reieșit și nevoia stringentă de spații de joacă, fie că vorbim de amenajarea sau de reamenajarea lor.

Aceste spații de joacă liberă nu sunt doar zone de relaxare pentru familiile cu copii, ci un adevărat mediu de stimulare și de dezvoltare fizică, cognitivă și emoțională a copiilor. Înțelegerea rolului esențial pe care spațiile de joacă îl au în dezvoltarea copiilor este un pas important în îmbunătățirea politicilor cu privire la educația timpurie.  

Astfel, în unele comunități, reprezentanții autorităților locale au luat deja măsuri pentru îmbunătățirea acestei situații.

De exemplu, autoritățile din orașul Comănești au investit în toamna anului trecut în amenajarea a patru locuri de joacă situate în apropierea zonelor rezidențiale aglomerate, în care trăiesc și numeroase familii vulnerabile. De asemenea, în luna aprilie a acestui an, Consiliul Local a aprobat o nouă tranșă de investiții aferente amenajării și dotării a încă două spații de joacă, amplasate unul lângă Parcul central și unul în apropierea Centrului Asociației Robert Colle, în care mulți copii cu nevoi speciale beneficiază de servicii de terapie. Cele două urmează a fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

Autoritățile din orașul Comănești și-au afirmat angajamentul de a include în strategia de dezvoltare locală pentru 2020-2024 și alte obiective stabilite în urma analizei de nevoi locale.  

Trei facilitatori în județul Bacău și patru în județul Brașov, 22 de coordonatori locali și aproximativ 115  membri ai echipelor locale din Brasov, 127 membri ai echipelor locale din Bacău, membri ai echipelor de proiect locale, constituite din reprezentanți din domeniul educației, al sănătății și al protecției sociale, contribuie în prezent, în mod voluntar, la implementarea acestui program care utilizează abordarea PrimoKiz pentru a dezvolta la nivelul comunităților locale rețele eficiente de organizații și actori din domeniul public și privat, cu scopul de a elabora împreună o viziune de viitor privind furnizarea de servicii de educație timpurie incluzivă de calitate.

„România crește cu tine – Educația timpurie o investiție pentru viitor” face parte din programul Educație Incluzivă de Calitate dezvoltat și implementat de UNICEF în România în parteneriat cu Guvernul României și alte autorități centrale, județene și locale și ONG-uri și se desfășoară în perioada 2018 – 2022.