7 feluri în care angajatorii îi pot ajuta pe părinții care lucrează pe durata epidemiei de COVID-19

Copiii din întreaga lume au acum nevoie de susținerea părinților lor. Iar părinții au nevoie de susținerea angajatorilor lor

UNICEF
A boy is reading on a notebook at home next to his mother
McIlwaine
27 Martie 2020

Consecințele epidemiei de coronavirus (COVID-19) se resimt în întreaga lume. Pentru mulți copii, acest lucru înseamnă să facă față închiderii școlilor, îmbolnăvirii membrilor familiei și pierderii venitului gospodăriei, aspecte care îi afectează în mod disproporționat pe copiii din cele mai sărace familii.

Povara de pe umerii copiilor poate fi redusă dacă părinții care lucrează beneficiază de timpul și susținerea necesare pentru a se putea ocupa de copii și dacă beneficiază de politici la locul de muncă favorabile familiilor, precum concediul plătit, concediul medical plătit, programul de lucru flexibil și accesul la un sistem de îngrijire de calitate a copilului, pe care să și-l poată permite. 

Iată șapte feluri în care angajatorii îi pot susține pe angajații părinți pentru a se putea îngriji pe ei și pe copiii ori familiile lor în timpul epidemiei de COVID-19

1.    Evaluați dacă politicile locului de muncă actual susțin în mod eficient familiile 

Politicile existente oferă sprijin suficient familiilor? Începeți cu identificarea celor mai stringente nevoi ale părinților care lucrează. Grupurile vulnerabile au nevoie de sprijin deosebit, precum personalul cu contract de muncă temporar sau nedeclarat, migranții, femeile însărcinate sau personalul de îngrijire, persoanele cu dizabilități sau care nu beneficiază de concediu medical plătit. 

2.    Oferiți un program de lucru flexibil

Programul de lucru flexibil le oferă angajaților libertatea locului și momentului la care își îndeplinesc responsabilitățile profesionale. Cum nevoile părinților care lucrează variază foarte mult, forme diferite ale unui program de lucru flexibil îi ajută pe părinți să își îngrijească copiii și familiile. Programul de lucru flexibil include lucrul de la distanță, comprimarea săptămânii de lucru sau asigurarea concediului plătit pe termen lung astfel încât angajații să își poată îngriji rudele care s-au îmbolnăvit, membrii vârstnici ai familiei sau pe cei care au dizabilități.

3.    Sprijiniți părinții cu soluții alternative de îngrijire a copilului sigure, accesibile și necostisitoare. 

Devreme ce închiderea școlilor și grădinițelor se generalizează, mulți părinți se confruntă cu lipsa alternativelor de îngrijire a copiilor sau cu opțiuni limitate. Unii părinți sunt obligați să lase copiii de vârste mici sub supraveghere limitată, afectându-le astfel siguranța. Angajatorii îi pot sprijini pe părinți în multe feluri, inclusiv printr-un sistem de trimitere a copiilor către servicii de îngrijire (în locuri în care serviciile pentru copii să fie disponibile și sigure), subvenții și program de lucru flexibil. 

4.    Promovați o bună igienă atât la locul de muncă, cât și în afara lui. 

Angajatorii îi pot proteja pe părinții care își îndeplinesc atribuțiile profesionale de bază la locul de muncă prin asigurarea curățeniei și igienei la serviciu și prin punerea la dispoziție a facilităților de spălare cu apă și săpun sau a soluțiilor de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool atunci când nu sunt disponibile apa și săpunul. Mamele care lucrează au nevoie de sprijin pentru a putea continua alăptarea în spații curate și confortabile. Angajatorii îi pot ajuta pe toți angajații – inclusiv pe cei care lucrează de la distanță - prin transmiterea mesajelor de bază privind măsurile de protecție, prin îndrumări de călătorie și metode de a discuta despre coronavirus cu copiii. 

5.    Oferiți angajaților îndrumări privind accesul la îngrijiri medicale. 

Angajatorii își pot direcționa personalul care manifestă simptome de COVID-19 către furnizorii de servicii medicale. De exemplu, angajatorii pot comunica clar adresele și numerele de telefon ale spitalelor locale, autorităților medicale și liniilor pentru situații de urgență. Aceștia le pot oferi îndrumări angajaților cu privire la posibilitățile de transport în condiții de siguranță pentru a accesa serviciile medicale.

6.    Ajutați angajații și familiile lor să facă față stresului.

Locurile de muncă trebuie să le ofere sprijin angajaților care se simt neliniștiți, confuzi sau speriați pe durata epidemiei de COVID-19. De asemenea, îi pot sprijini și pe părinții care lucrează să își ajute copiii pentru a face față neliniștii și temerilor. Angajatorii trebuie să se asigure că transmit personalului doar informații din surse de încredere și că toți angajații au acces la servicii psiho-sociale. În plus, trebuie să le pună la dispoziție părinților timpul și resursele necesare pentru a-și liniști și îngriji copiii. Acest lucru presupune oferirea de instrumente necesare pentru a încuraja discuțiile, jocul și alte forme de stimulare de care copiii au nevoie din partea celor care îi îngrijesc.

7.    Reduceți dificultățile financiare care îi împovărează pe angajați în cazul în care aceștia se îmbolnăvesc de COVID-19.

Reducerea eventualelor dificultăți financiare provocate de COVID-19 este esențială pentru părinții care lucrează. Măsurile de susținere pot include protecția locului de muncă, concediu medical plătit și plăți precum alocațiile copiilor sau subvenții pentru cheltuielile medicale. Grupurile vulnerabile, precum lucrătorii cu venituri reduse sau provenite din muncă informală, trebuie să beneficieze de sprijin special.

Politici favorabile familiei pentru toți

Este esențial ca angajatorii să asigure politici favorabile familiei tuturor angajaților, indiferent de genul sau de statutul lor de angajat (fie că sunt angajați pe termen lung sau scurt, de exemplu). Este esențială promovarea unei culturi în care angajații să se folosească confortabil de politicile locului de muncă fără teamă de discriminare sau represalii. În special pentru femei, care în multe locuri își asumă mai multe sarcini de îngrijire a copilului decât bărbații, sunt necesare măsuri care să asigure că mamele nu vor fi penalizate în urma deciziilor luate. Prin adoptarea și generalizarea politicilor favorabile familiei, angajatorii joacă un rol esențial în susținerea bunăstării părinților care lucrează și a copiilor lor.