Privire de ansamblu

Profil de ţară

Impactul integrării în UE

Provocări ale sectorului social

 

Profil de ţară

© UNICEF/Romania021
Harta Romăniei

ROMÂNIA

  

Integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a reprezentat principalul moment de referinţă pentru România. Aderarea, în special reformele ce o însoţesc, aduc schimbări pozitive semnificative în toate sectoarele şi domeniile din România. Cu toate acestea, restructurarea socială şi reformele sistematice sunt încă în plină desfăşurare, prezentând deficienţe majore în domeniul social.


România cunoaşte o creştere economică importantă, cu o medie a ultimilor patru ani de aproximativ 5,5%, generată de productivitate crescută, inovaţie, o mai bună alocare a resurselor şi, ocazional, cerere excedentară, aşa cum reiese din Raportul Băncii Mondiale pe 2007. Câştigurile macroeconomice duc la consolidarea clasei de mijloc şi încearcă să atenueze gradul de sărăcie, care este foarte ridicat pe tot teritoriul României, care continuă să fie extrem de ridicată (cu o rată în mediul rural de două ori mai mare decât cea din mediul urban). Rata sărăciei în rândul copiilor este ridicată, de 25% (peste 1 milion) cu 8% (peste 350.000) din ei trăind în sărăcie extremă. Sărăcia din rândul copiilor rromi este de trei ori mai mare decât cea a populaţiei majoritare.


Procentul scăzut al populaţiei active şi al locurilor de muncă, un sector rural semnificativ, disparităţi mari între regiuni şi un nivel ridicat al sărăciei fac ca această creştere economică să nu fie resimţită de categoriile sociale vulnerabile. Însoţită de aceste dimensiuni sociale, permanenta rigiditate a structurilor economice şi sociale reprezintă o provocare cheie ce trebuie abordată pentru a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială acordată populaţiei vulnerabile.


Analiza situaţiei copiilor 2006 realizată de UNICEF a scos în evidenţă deficienţe considerabile şi noi provocări cu privire la respectarea drepturilor copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi din România. Mai există încă copii, în special adolescenţi, ce trăiesc şi /sau muncesc pe străzi, dar şi copii ce sunt victime ale traficului, deşi România este tot mai des o ţară de tranzit, nu o ţară sursă în acest proces.


Sistemul de justiţie pentru minori se luptă încă să asigure respectarea drepturilor copiilor aflaţi în conflict cu legea, confruntându-se şi cu lipsa de unităţi speciale pentru deţinerea minorilor înainte de proces. Copiii cu dizabilităţi, copiii cu HIV/SIDA şi cei de etnie rromă sunt încă victime ale stigmatizării şi discriminării. Drepturile copilului cu dizabilităţi mintale din instituţii publice nu sunt încă pe deplin respectate.
În acelaşi timp, copiii rromi din zonele rurale sărace prezintă mai multe şanse de a fi abandonaţi, instituţionalizaţi, de a renunţa la şcoală şi de a sfârşi pe străzi decât ceilalţi copii. În plus, au apărut noi probleme, cum ar fi posibilul impact negativ al reformei din domeniul agriculturii asupra familiilor sărace, dar şi impactul negativ asupra copiilor lăsaţi în urmă de părinţii ce pleacă spre alte ţări în căutarea unui loc de muncă mai bun.


Numărul scăzut al serviciilor comunitare de prevenţie şi integrate, practicile familiale neadecvate şi schimbarea normelor şi valorilor sociale au condus la aceste manifestări.


Descărcaţi Analiza situaţiei copiilor din România [PDF]

 

 

Multe din grupurile de copii vulnerabili, excluşi şi discriminaţi au în comun aceleaşi cauze.
 
Indicatori de bază
Rata mortalităţii infantile: 16 la 1.000 născuţi vii – 2005
Rata mortalităţii copiilor sub cinci ani: 19 la 1.000 născuţi vii – 2005
Nivelul de imunizări: 94%
Surse îmbunătăţite de apă potabilă: mediu rural (16%), mediu urban (91%)
Alăptare exclusivă în primele şase luni de viaţă: 16% (2004)
Copii lipsiţi de îngrijire părintească: 76.000 (2006)
Copii instituţionalizaţi: 27.000 (2006)
Rata de înscriere în instituţii preşcolare: 75% în 2005
Procentul părinţilor ce recurg la metode disciplinare ce presupun abuz fizic: 73% (sondaj CAP 2006)
Prevalenţa HIV in rândul adulţilor: 0,1%

 

 
Search:

 Email this article

unite for children