Aurora - Manual de utilizare

Despre

Pentru echipele de lucrători comunitari, diagnosticul vulnerabilităților este un pas foarte important, deoarece reprezintă baza pe care se decide planul individual de intervenție, inclusiv serviciile care urmează să fie furnizate pentru copiii vulnerabili şi familiile lor.
Pentru evitarea discrepanțelor în identificarea copiilor ’invizibili’, definiţi ca fiind copiii care se confruntă cu unul sau mai multe tipuri de vulnerabilităţi şi care sunt identificaţi de lucrătorii comunitari prin activitatea de teren, metodologia Aurora permite diagnosticul complet al vulnerabilităților, pornind de la o grilă clară de indicatori prin care se culeg informații despre copii și despre toţi membrii gospodăriei în care copii trăiesc, aplicată unitar pentru toți copiii și în toate comunitățile.

Aurora este, în primul rând, o unealtă pentru lucrătorul comunitar. Ea vine în sprijinul acestuia în identificarea copiilor vulnerabili din comunitate (diagnosticare), în crearea unui pachet minim de servicii pentru copii vulnerabili identificați dar și pentru a face managementul serviciilor necesare pentru copiii vulnerabili. De asemenea, prin platforma cu care Aurora este conectată, ea reprezintă un instrument care permite monitorizarea în timp real a activității în teren, precum și agregarea de date la diferite niveluri (comună, județ, național) oferind multiple posibilități, de la gestionarea cazurilor de copii vulnerabili la ajustarea proiectului în timp util.

Realizarea metodologiei de definire a vulnerabilităților, precum și a serviciilor aferente a presupus un proces amplu de fundamentare teoretică și de consultări cu diferiții actori implicați în proces. Metodologia a beneficiat de un feedback constant din partea principalilor parteneri în proiect – reprezentanții Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și lucrătorii comunitari (sociali și medicali). Mai mult decât atât, Aurora ca instrument este într-un continuu proces de îmbunătăţire pe baza sugestiilor primite din partea tuturor utilizatorilor, iar metodologia este şi ea dinamică, putând fi îmbunătăţită cu uşurinţă, astfel încât în timp să răspundă din ce în ce mai bine nevoiilor din teren.

În implementarea Aurora, misiunea cea mai importantă este a lucrătorilor comunitari. Aurora este un instrument perfectibil, pentru care feed-back-ul primit de pe teren reprezintă potențialul de creștere. Este un instrument care a pornit de la o recomandare în evaluare, s-a transformat într-o metodologie care acum se definește cu fiecare chestionar aplicat, fiecare gospodărie vizitată, fiecare copil vulnerabil identificat și ajutat. Mesajul principal către toți lucrătorii comunitari este să își asume creșterea Aurorei.

Files available for download