Poziția UNICEF privind identitatea de gen în școli și universități

18 Iunie 2020

UNICEF se alătură universităților, cadrelor didactice și organizațiilor din societatea civilă pentru a-și exprima profunda îngrijorare privind recenta adoptare de către Parlamentul României a amendamentului la Legea educației nr. 1/2011 care interzice schimbul de informații privind genul în instituțiile de învățământ și în spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară.

Prin ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), România a făcut un pas important înainte în lupta împotriva oricăror forme de violență împotriva femeilor și în promovarea șanselor egale pentru femei și bărbați. Cu toate acestea, inegalități structurale încă împiedică mulți copii să beneficieze fără discriminare de drepturile pe care le au. Educația este principalul motor al schimbărilor sociale pozitive, opunându-se inegalităților sistemice și transformând relațiile de putere bazate pe gen. Doar prin intermediul unei educații care integrează activ egalitatea de gen la toate nivelurile fetele și băieții își pot dezvolta potențialul în mod egal. Școlile ar trebui să-și continue importantul lor rol de transformare majoră în reducerea decalajului de gen și promovării socializării pozitive de gen.

Ca parte a familiei Națiunilor Unite, subliniem că promovarea egalității de gen și lupta împotriva tuturor formelor de discriminare reprezintă principii cheie ale angajamentelor internaționale majore pe care România le-a ratificat, inclusiv ale Declarației Universale a Drepturilor Omului, Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului și a Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW).

Persistența discriminării în funcție de gen a fost, în fapt, una dintre îngrijorările exprimate de către Comitetul Internațional pentru Drepturile Copilului în ultimele observații finale privind România. „Fetele continuă să fie supuse discriminării de gen multiple, în special atunci când se află în situații marginalizate sau dezavantajate și sunt mai expuse violenței și excluziunii” În consecință, „Comitetul îndeamnă România să asigure implementarea completă a legilor relevante existente care interzic discriminarea”.

Mai mult, în ultimele observații finale, Comitetul Internațional al CEDAW îndeamnă statul român să „Accelereze revizuirea manualelor școlare pentru a elimina stereotipurile discriminatorii în funcție de gen și etnie și să includă module obligatorii despre educația de gen în programele școlare, furnizând cadrelor didactice instruire despre gen”. Consiliu pentru Drepturile Omului își exprimă îngrijorările despre persistența inegalității dintre femei și bărbați și face apel a România pentru a „crește eforturile de promovare a egalității de gen”.

În afară de angajamentele internaționale pe care România le-a ratificat, această modificare a legii educației nu este în concordanță cu Constituția României și numeroase alte legi naționale. Această modificare este și mai îngrijorătoare dacă ținem seama că violența împotriva femeilor și fetelor se află în creștere în toată lumea pe perioada pandemiei de COVID-19.

Educația despre gen în școli și universități este esențială în dezvoltarea egalității de gen și a creării unei Românii mai echitabile, incluzive și dezvoltate.

Contacte media

Raluca Dinu-Paicu
Ofițer Media și Advocacy
UNICEF în România
Tel: +40 744 786 809
Tel: +40 21 2017865

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în unele dintre cele mai dificile locuri din lume, pentru a-i ajuta pe cei mai defavorizați copii ai planetei. În 190 de țări și teritorii, pretutindeni, ne desfășurăm activitatea în sprijinul fiecărui copil, pentru a construi o lume mai bună pentru toți.

Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați www.unicef.org. 

Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.