Mii de copii și familii ajutate printr-un model sustenabil de rupere a cercului vicios al excluziunii

Rezultate pentru perioada 2021-2023 ale Inițiativei „România pentru fiecare copil”, derulată de UNICEF

18 Decembrie 2023
Panel of speakers at the news conference
UNICEF/Holerga

București, 18 decembrie 2023. La doi și și jumătate de la lansare, UNICEF și partenerii săi, au prezentat, într-un eveniment public găzduit de Camera Deputaților, cele mai importante rezultate ale Inițiativei „România pentru fiecare copil” susținute de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Expertiza dobândită de UNICEF și partenerii săi în cadrul proiectului a fost diseminată către alte autorități locale și va fi folosită în înființarea și operaționalizarea altor centre comunitare integrate, incluzând cele 200 de centre integrate finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de ale căror servicii vor beneficia copiii vulnerabili și comunitățile în care aceștia trăiesc.

Peste 7.200 de copii părinți au beneficiat, între iunie 2021 și septembrie 2023, de serviciile celor cinci centre comunitare integrate înființate în municipiile Brașov, Bacău, Moinești și în comunele Colonești și Corbasca. Pentru mulți copii și părinți aflați în dificultate, fără posibilități materiale și aflați în comunități izolate, centrele comunitare integrate reprezintă singura posibilitate de a beneficia de servicii de calitate gratuite din diferite domenii: sociale, medicale, educaționale, de psihologie, kinetoterapie, logopedie, centrele comunitare deservind nu doar localitățile în care sunt înființate, ci și comunitățile din jur.

„România a făcut multe progrese în ultimii 30 de ani în promovarea și respectarea drepturilor copilului. Cu toate acestea, copiii cu dizabilități, cei din mediul rural și din familii cu venituri reduse au încă multe provocări. Prin furnizarea de servicii comunitare integrate, cele cinci centre din Bacău, Moinești, Colonești, Corbasca și Brașov au oferit o oază de speranță copiilor și familiilor vulnerabile și sunt eficiente și eficace din punct de vedere al costurilor. Experiența acumulată poate să servească la dezvoltarea celor 200 de centre comunitare integrate din PNRR”, a afirmat Dumitrița Gliga, Președinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților.

„România pentru fiecare copil” are de asemenea o importantă componentă în domeniul participării copiilor: „Localități prietene ale copiilor” este o inițiativă promovată de UNICEF care sprijină administrațiile municipale în realizarea drepturilor copiilor la nivel local, având la bază Convenția ONU privind drepturile copilului. În cadrul acesteia, a fost realizată analiza situației drepturilor copilului și au fost elaborate planuri de acțiune locale preliminare pentru Bacău, Brașov și Moinești. Aceste structuri ale copiilor au fost aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale ca structuri consultative ale copiilor care participă la luarea deciziilor la nivel local. În urma consultărilor dintre autoritățile locale și consiliile locale ale copiilor, propunerile copiilor din cele cinci localități au fost integrate în bugetele locale aprobate pentru anul 2023.

Necesitatea de a-i implica pe tineri și pe copii în procesul de luare a deciziilor în comunitățile în care trăiesc este capital nu doar pentru viitorul României, ci și pentru prezent. Copiii sunt viitorul și prezentul, iar Inițiativa Localități Prietene ale Copiilor le acordă tinerilor un loc relevant în procesul de luare a deciziilor”, a afirmat Horia, membru al Consiliului Local al Copiilor din Brașov și al Boardului Copiilor din România

Atunci când copiii vulnerabili excluși și marginalizați își primesc drepturile, ei se pot transforma în cetățeni plini de resurse, care contribuie la bunăstarea, creșterea și dezvoltarea comunităților lor.

Mă bucur că Granturile SEE și Norvegiene au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor vulnerabili din mai multe localități rurale și urbane din România și aș dori să îmi exprim speranța că resurse financiare și de personal naționale și locale vor fi puse la dispoziție pentru a continua și extinde activitatea importantă pe care UNICEF a început-o prin acest proiect”, a afirmat Excelența sa Siri Barry, Ambasadoarea Norvegiei la București.

În cadrul „România pentru fiecare copil” a fost întărită totodată și capacitatea personalului școlar pentru promovarea educației incluzive de calitate. Printre rezultate se numără o mai bună educație parentală de care beneficiază elevii, după ce 110 de cadre didactice au fost formate ca educatori parentali. De asemenea, 240 de cadre didactice și-au dezvoltat competențele în educație digitală, educație incluzivă și de abilități socio-emoționale în cadrul a 36 de ateliere.

„<România pentru fiecare copil> merge mai departe. UNICEF va continua să lucreze alături de partenerii săi pentru ca fiecare copil din România să aibă acces la servicii esențiale inclusiv de sănătate, protecție, educație și participare la decizii. Le mulțumesc tuturor partenerilor noștri din acest proiect, de la nivel local, județean și central. Mulțumiri speciale vreau să adresez statului norvegian și ambasadei Norvegiei, care a investit și continuă să investească mult în programe sociale în România. Mulțumim și Fondului Român de Dezvoltare Socială, alături de care am lucrat excelent la derularea proiectului”, a declarat Anna Riatti, Reprezentanta UNICEF în România.

Inițiativa “România pentru fiecare copil. Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” se desfășoară în cinci localități din județele Bacău și Brașov și beneficiază de un grant în valoare de 4,2 milioane de euro oferit de Norvegia în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program,. Obiectivul este de a contribui la incluziunea socială a tuturor copiilor și adolescenților, în special a celor vulnerabili, prin servicii de sănătate, educație și protecție a copilului (servicii comunitare și specializate integrate) de calitate, echitabile și coordonate, precum și prin norme sociale protective.

     www.eeagrants.ro               www.frds.ro                              www.unicef.org/romania/ro

Contacte media

Cătălin Pruteanu
Media Officer
UNICEF Romania
Tel: +40 726 107 799

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează  împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.

Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.