Copiii

Copilăria timpurie

Şcoala primară

Adolescenţa

 

Violenţa, abuz şi neglijare

© UNICEF/ Romania0117/Langestrassen
Feţe zâmbitoare în spatele grilajurilor

Studiul „Abuzul asupra copiilor instituţionalizaţi din România” publicat în 2001 a arătat că aproape jumătate din copiii instituţionalizaţi (48%) au confirmat bătaia ca practică punitivă, chiar dacă în cercetarea calitativă majoritatea copiilor au declarat că frecvenţa bătăilor în instituţii a scăzut în ultimii 2-3 ani. Acelaşi studiu a arătat că 47% dintre părinţi apelează frecvent la bătaie ca măsura de pedepsire a copiilor. Un număr de descoperiri accidentale indică de asemenea o tendinţă alarmantă de violenţă în scoli, autorii fiind atât profesorii cât şi alţi copii. Cercetările indică şi prezenţa abuzului sexual şi a drogurilor în şcoli (11% dintre copii).

 

UNICEF furnizează în momentul de faţă informaţii pentru Studiul Global al Naţiunilor Unite asupra Violenţei Împotriva Violenţei (UN Global Study on Violence Against Violence) care foloseşte ca definiţie a conceptului de violenţă orice formă de violenţă fizică sau mentală, rănire şi abuz, neglijare sau tratament neglijent, maltratare sau exploatare, inclusiv abuzul sexual. UNICEF analizeaza anvergura şi calitatea iniţiativelor statului de a preveni sau de a răspunde la violenţa împotriva copiilor în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. De asemenea, UNICEF desfăşoară în prezent o cercetare asupra violenţei în şcoli, ale cărei rezultate vor fi utilizate de Ministerul Educaţiei pentru a elabora măsuri de contracarare a acestei probleme.

 

Una din formele violenţei căreia îi sunt expusi copiii este munca forţată. Peste 70.000 de copii sunt exploataţi prin munca în România şi 1,4% dintre aceştia au între 5-14 ani. 92-93% dintre copiii expuşi muncii forţate provin din mediul rural, 3,5% muncesc în locuri periculoase, iar în 98% din cazuri există o violare a reglementărilor legale privind vârsta minimă sau numărul de ore lucrate. UNICEF intenţionează să contribuie la asigurarea unui mediu protector pentru copiii aflaţi în pericolul de a fi exploataţi, cu atât mai mult cu cât noua legislaţie oferă sugestii pentru mecanisme speciale bazate pe o abordare integrată şi servicii comunitare.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children