Despre UNICEF Romania

Misiunea Reprezentanţei UNICEF în România

Program de ţară şi priorităţi

 

Misiunea Reprezentanţei UNICEF în România

© UNICEF/Romania00249/Pirozzi
Imbratisare de grup

MISIUNEA UNICEF

UNICEF este mandatat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite să promoveze protecţia drepturilor copiilor, să contribuie la satisfacerea nevoilor de bază ale acestora şi să mărească posibilităţile copiilor de a-şi valorifica la maxim potenţialul.

UNICEF funcţionează pe baza Convenţiei Drepturilor Copilului şi se străduieşte să instituie drepturile copiilor ca principii etice solide şi standarde internaţionale de comportament faţă de copii.

UNICEF insistă ca supravieţuirea, protecţia şi dezvoltarea copiilor sunt imperative universale ale dezvoltării, care sunt parte integrantă a progresului uman.

UNICEF mobilizează voinţa politică şi resursele materiale necesare pentru a ajuta diferitele state, în special ţările în curs de dezvoltare, să acorde prioritate copiilor şi să le consolideze capacitatea de a elabora politici adecvate şi de a oferi servicii pentru copii şi familiile lor.

UNICEF este devotat misiunii sale de a asigura protecţia specială a copiilor celor mai defavorizaţi – victime ale războiului, dezastrelor, săraciei extreme, tuturor formele de violenţă şi exploatare – precum şi a copiilor cu handicap.

UNICEF reacţionează în cazuri de urgenţă pentru a proteja drepturile copilului. In colaborare cu partenerii Naţiunilor Unite şi agenţiile umanitare, UNICEF pune la dispoziţia partenerilor săi facilităţile sale unice de reacţie rapidă, pentru a-i ajuta să aline suferinţa copiilor şi a persoanelor care îi îngrijesc.

UNICEF este imparţial şi cooperarea sa este nediscriminatorie. In toate acţiunile pe care le întreprinde, UNICEF acordă prioritate copiilor celor mai defavorizaţi şi ţărilor celor mai nevoiaşe.

UNICEF urmareşte ca prin programele sale naţionale să promoveze egalitatea drepturilor femeilor şi să sprijine participarea deplină a acestora la dezvoltarea politică, socială şi economică a comunităţilor lor.

UNICEF cooperează cu partenerii săi pentru atingerea obiectivelor dezvoltării umane durabile adoptate de comunitatea internaţională şi pentru realizarea viziunii de pace şi progres social consacrată prin Carta Naţiunilor Unite.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children