23 August 2023

Early learning: Bigyan ng magandang simula ang ating anak

Ang unang mga taon ng bata ang pinaka kritikal na panahon sa paglaki niya. Ito ang panahon kung kailan hinuhubog ang kanyang pag-iisip at nagsisilbing pundasyon ng kanyang kinabukasan. Sa bawat sandali ng interaction niya sa kaniyang kapaligiran, marami siyang natututunan, sa bilis na hindi na muli mauulit. Kaya ang kalidad ng mga karanasan ng…, Ang halaga ng pagpasok sa child development centers, Marami siguro sa atin ang akala ay paglalaro lamang ang nagagawa nila sa child development centers.  Pero alam niyo bang ang paglalaro ay nakatutulong sa pagdevelop ng katawan, isipan at emosyon ng ating anak? Ang paglalaro ng bola, halimbawa, ay tumutulong sa kanilang kakayanan gumalaw at pinatitibay nito ang kanilang balance at body coordination…, May mga masayang paraan para maging maayos ang kanyang pagpasok sa child development center:, Sabay bisitahin ang center bago pa man magsimula ang klase­­ Maglaro sa playground at bisitahin ang classroom. Sa ganitong paraan, magiging pamilyar na sa ating anak ang eskwelahan sa unang araw ng pasukan   Makipagkaibigan sa mga classmates Maaaring mag-schedule ng playdate ng mga bata para magkakilala sila bago magumpisa ang pasukan   Maglaro ng…, Paghahanda para sa parents, Marami sa ating mga magulang ang marahil nag-iisip na mahirap i-enrol ang ating anak sa child development center dahil busy tayo. Ngunit maraming mga praktikal na paraan para magawa natin ang nakapakahalangang hakbang na ito para sa ating anak: I-schedule ang trahabo at gawaing bahay ng ayon sa oras ng klase sa center. Maging produktibo habang…