Bakunado ang bawat bata: Paano ginawa ng Baseco?

Ang lakbay patungong "no missed child"

Anna Paras
health center
UNICEF Philippines/2023/Anna Paras
21 July 2023