Vaksinat shpëtojnë jetë

Pyetni, mos supozoni. Besojuni fakteve.

Photo of d-r Ivana Dohceva and a quote
UNICEF/2021