23 Април 2024

Светски ден на детето

Светскиот ден на детето е ден за акција  од децата  за децата на глобално ниво, што се одржува секоја година на 20 ноември на годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето.  „Децата преземаат“ е клучна компонента од одбележувањето на Светкиот ден на детето и манифестација на нашата посветеност на детските права и учество, преку…, „Децата преземаат“ настани организирани од УНИЦЕФ во соработка со владини институции и партнери, Kids Takeover the Government 2019 UNICEF/North Macedonia/Georgiev/2019   Светски ден на детето 2019 - Децата ја преземаат Владата Над 80 деца и млади учествуваа во Владата на владина средба на високо ниво „За децата, од децата“ каде шест млади говорници ја презедоа дискусијата, повикувајќи на поголема акција за заштита и промовирање на правата на…, Светски ден на детето 2023 - Децата го преземаат Собранието, Kids Takeover the Assembly УНИЦЕФ и Собранието на Република Северна Македонија организираа настан на високо ниво „Децата го преземаат Собранието“ каде пратениците слушнаа директно од децата и младите за нивните најгорливи прашања, потреби и загрижености.
16 Ноември 2021

Деца и млади се придружија на иницијативата на УНИЦЕФ „Младински застапници за правда за децата“

Скопје, 16 ноември 2021: На почетната работилница за правата на децата овој викенд 60 деца и младинци се придружија на иницијативата на УНИЦЕФ „Младински застапници за правда за децата“ – прва од таков вид во земјава. Целта на оваа иницијатива е да се создаде простор за децата и младите да учествуваат во реформските процеси на законите и јавните…, Градење на повеќесекторски приод кон поддршка за децата што доаѓаат во контакт со правосудниот систем, Оваа недела УНИЦЕФ исто така отпочнува низа работилници за обука на обучувачи наменети за стручни лица кои работат со деца што доаѓаат во контакт со правосудниот систем, со цел да се изврши валидација на првата наставна програма со која се воведува повеќесекторски приод заснован врз најдобриот интерес на детето. „Кога децата доаѓаат во контакт со…