05 Октомври 2022

Јас сум повеќе од она што се случи

Децата кои ќе се најдат во контакт со правосудниот систем – како жртви, сведоци или затоа што го прекршиле законот - преживуваат психолошка траума.   Без разлика дали биле изложени на негативни доживувања во детството или пак поради некои интеракции се нашле во допир со правосудниот систем, претрпената траума може да остави длабока трага врз…, Сведоштва, Изложеноста на трауматски случки во детството често остава доживотни последици. Четири деца ги споделуваат своите приказни за преживеаната траума и изгубената доверба во оние кои требало да се грижат за нив, како и за возобновеното себесакање, надеж и соништа за иднината. Статии и видео-сведоштва засновани на вистински приказни. UNICEF/North…, Систем во најдобар интерес на детето, Кога децата ќе се најдат во контакт со правосудниот систем и со системот за заштита на децата, тие се среќаваат со најразлични стручни лица и установи кои донесуваат одлуки за нивната иднина. Затоа, од најголема важност е сите стручни лица што донесуваат такви одлуки да се раководат според најдобриот интерес на децата. Огромен позитивен ефект врз…, Младински застапници за правда за деца, Група млади осмислија и развија идеи за правичен пристап до правдата преку иницијативата „Младински застапници за правда за децата“.