23 Април 2024

Разгорување љубопитност и авантура во учењето

Македонското еколошко друштво, Ботаничката градина Скопје, Хидробиолошкиот завод Охрид, Едукативниот центар Негрево, Народна техника, Националниот парк Галичица и од неодамна, Биотехнолошката лабораторија со која раководат Град Скопје и Дрисла, се здружија за да ја формираат Мрежата за искуствено учење. Мрежата е основана со поддршка од УНИЦЕФ и…, Размножување кај растенијата, Ботаничка градина, Скопје Instructor from the Botanical Garden shows a group of children an experiment with plants Размножувањето е едно од основните својства на сите живи организми. Оваа особина овозможува продолжување на видот низ генерациите. Меѓутоа, деградацијата на животната средина и климатските промени може да предизвикаат еколошки стрес…, Исхрана кај растенијата, Ботаничка градина, Скопје Boy wearing glasses and a black and white jacket looks closely at a plant during an experiment organized within the Climate Action event in Skopje Растенијата се како мали готвачи. Тие самите си прават храна користејќи сончева светлина, вода и воздух. Зелените делови на растението, како што се лисјата, се однесуваат како…, Живите организми и нивната животна средина, Хидробиолошки завод, Охрид Girl holding a net, walks through the City Park Skopje searching for butterflies as part of experiential learning workshop organized within the Climate Action event Водните екосистеми се средини со вода каде живите организми комуницираат како со физичките, така и со хемиските карактеристики на околината. Овие водни…, Домот на муволовката, Едукативен центар за зачувување на природата – Негрево Girl with long brown hair and white t-shirt looks through a microscope during the experiential learning workshop at the Climate Action event in the park Тресетиштата, тие волшебни екосистеми, содржат слоеви од делумно распаднати растенија и други скриени организми. За време на тричасовната…, Истражи го барскиот екосистем, Едукативен центар за зачувување на природата – Негрево Experiential learning workshop in the City Park Skopje as part of the Climate Action and Environmental Education event Замислете свет каде што водата и земјата се испреплетуваат, каде што тревите се нишаат на благото ветре и каде што виреат скриени суштества. Ова е царството на мочуриштата –…, Млади истражувачи, Национален парк Галичица Children exploring in the City Park Skopje as part of the experiential learning workshop organized within the Climate Action event Животната средина сите нѐ обединува. Биодиверзитетот, неверојатната разновидност на животот на нашата планета, ги опфаќа не само разните видови растенија, животни, габи и микроорганизми, туку и…, Млади ренџери, Национален парк Галичица Group of children exploring in the park as part of a experiential learning workshop organized within the Climate Action event Националниот парк Галичица се јавува како живописно „жариште“ на биолошка разновидност не само во Европа, туку и во светот. Во рамките на своето компактно пространство, овој парк се разликува од…, Еко-амбасадори, Национален парк Галичица Group of children exploring in the park as part of a experiential learning workshop organized within the Climate Action event Во друга тричасовна работилница за ученици од 7 до 9 одделение учениците ќе следат патека од 400 метри која почнува на влезот во Националниот парк Галичица, води покрај стара базилика и завршува со…, Зелена енергија - енергетски независна куќа, Народна техника – Скопје Group of children participating in experiential learning workshop organized within the Climate Action event На работилницата за енергетска независност, учениците навлегуваат во фасцинантниот свет на обновливите извори на енергија, искористувајќи ги сончевите зраци и замислувајќи почиста, посветла иднина. Основците од 4 до…