31 Мај 2021

Децата и младите сметаат на локалните избори

Како претставник на Фондот за деца на Обединетите нации во земјата, им се обраќам на сите што размислуваат да се кандидираат на локалните избори во октомври. Кога ги подготвувате вашите изборни програми, бидете инспирирани и водени од желбата вашите општини да ги направите подобро место за живеење за децата и младите. Децата и младите имаат право…, Пристап до квалитетни локални услуги, Истражувањата покажуваат дека пристапот до квалитетни програми за ран детски развој и учење претставува клуч за образовниот успех, како и за благосостојбата, вработливоста и социјалната интеграција. Затоа, Европската Унија постави за цел постигнување опфат на 95% од децата со  предучилишно образование, со фокус врз квалитетот. Сепак, само 20% од…, Деца и млади со попреченост, Изборната кампања ќе биде одлична можност да ги претставите вашите планови за отстранување на бариерите – не само физичките, туку и бариерите во однесувањето – коишто ги спречуваат децата и младите со попреченост подеднакво да учествуваат во сите сфери на животот во локалната заедница. Заложете се за пристапност на јавниот превоз, пристапност на…, Животна средина и климатски промени, Проблемите со животната средина ја замрачуваат иднината на децата и младите. Тие имаат право да растат и да се развиваат без да се грижат дали здравјето ќе им биде уништено од загадување. Анкетите меѓу младите покажуваат дека загриженоста за животната средина влијае врз нивната желба да мигрираат во други земји. Претстојните избори даваат можност…