Преосмисли ја иднината

Твоја иднина. Твој глас.

Креативен дизајн со мегафон и фразата Моја иднина, мое мислење на сина површина
UNICEF/2021