Што треба родителите да знаат за болеста што ја предизвикува корона вирусот (КОВИД 19)

Како да се заштитите себеси и своите деца.

Girl with soapy hands
UNICEF