Социјална помош и грижа

На сите деца им треба ефикасна социјална поддршка за да им се помогне да се извлечат од сиромаштијата, исклученоста, дискриминацијата, како и за да опстанат и да напредуваат.

Дете излегува од платнена цевка за играње - наречена гасеница
UNICEF/2017/Georgiev