Со новата програма за образование за животна средина, младите стапуваат во првите редови на климатската акција

Партнерите започнуваат нова програма за унапредување на образованието за животната средина и климатските промени

16 Декември 2020
Деца во градинка играат,  едно момче во бел мантил и наочари гледа кон камерата и се смее
UNICEF/2020/Georgiev

Скопје, 15 декември 2020 година – На состанокот со Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за труд и социјална политика и со Шведската амбасада во Скопје, УНИЦЕФ денеска го најави отпочнувањето на нова програма за децата насочена кон унапредување на образованието за животната средина и климатските промени.

„Навистина сме возбудени околу отпочнувањето на оваа програма денес, затоа што иако се однесува на важно прашање за целата земја, таа се концентрира и врз создавање можности и градење капацитети кај младите, со коишто тие ќе се оспособат да преземат акција за да дојде до промена. Ова опфаќа градење на нивните вештини за соработка, критичко размислување за живот во здрава околина и за климатските промени, како и за одговорен избор во секојдневниот живот. Сведоци сме на моќта на младите климатски активисти кои бараат поголема акција за климата и сакаме оваа програма да создаде можности младите од земјава да предводат национални иницијативи“, рече Патриција Ди Џовани, претставничка на УНИЦЕФ, за време на воведниот состанок меѓу партнерите.

„Климатските промени и деградацијата на животната средина стануваат најголемите предизвици на нашето време; образованието и подигањето на свеста од најмала возраст се суштински елементи на глобалниот и локалниот одговор. Развојот на знаењето игра важна улога во градење здрави, зелени и климатски отпорни општества, при што децата на денешнината стануваат информирани и ангажирани млади граѓани на утрешнината. Поврзувањето на проектните цели со реформските процеси во земјата, исто така, го чини овој заеднички напор релевантен за европската перспектива и спроведувањето на Зелената агенда на Западен Балкан“, рече г-а Кристин Форсгрен Бенгтсон, амбасадорка на Шведска во Северна Македонија.

Опфаќајќи предучилишно, основно и средно образование, еден од аспектите на програмата ќе биде наставниците да добијат ресурси и капацитети за реализација на интересна содржина и активности со учениците во поддршка на еколошкото образование. Со програмата ќе се воспостават и механизми за професионален развој и колегијално учење на наставниците.

„Почитувањето и заштитата на нашето опкружување се учи и се негува од најмали нозе. Вклучувањето на образованието за животната средина и климатските промени во наставните програми е многу важно, но треба да биде придружено со солидни изборни и воннаставни активности, како и со можности за професионален развој на нашите наставници. Ние се залагаме за сеопфатна и заснована врз докази реформа на образовниот систем, а унапредувањето на еколошкото образование е дел од овој процес“, рече Мила Царовска, министерка за образование и наука.

Исто така, со програмата, на децата ќе им се овозможи широка низа платформи и алатки за искуствено, практично учење во областа на природните науки. Таа ќе креира места и можности за вежбање и активно дејствување, социјални иновации и претприемништво.

„Важноста на образованието во раното детство е цврсто потврдена од науката. Во градинките имаме можеби најдобра можност да ги воспитаме децата да развијат ставови и однесувања што ќе се пренесат и во полнолетството и ќе ги обликуваат нашата култура и заедници. Преку активности низ игра, децата го изразуваат и го прошируваат разбирањето за своето влијание и природниот свет околу нив, па со ваквото потенцијално предучилишно образование може да се постават темелите за еколошки свесни и проактивни граѓани“, рече Јагода Шахпаска, министерка за труд и социјална политика.

Конечно, програмата се стреми да придонесе кон систем кој создава јавна побарувачка за решенија на еколошко-климатските предизвици и ги поддржува младите активно да се вклучат во одговорот на сѐ поголемите ризици.

„Како министер за животна средина и просторно планирање, имав привилегија повеќепати да разговарам со младите за нивните ставови и загриженост околу животната средина и климатските промени. Овие дискусии претставуваа многу освежувачки и инспиративни моменти кои навистина ја ставаат нашата одговорност во перспектива. Она на што сум особено горд е што нивните мислења и сугестии се најискрени и многу директни, а во исто време  многу конструктивни и стратешки издржани. Оваа мотивација  треба да ја негуваме и да дозволиме да ја води нашата работа“, рече Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање.

Финансирана од Шведската агенција за меѓународна соработка (СИДА), 3-годишната програма претставува меѓусекторски напор за унапредување на образованието за животната средина и климатските промени. Со неа ќе се изгради основата на систем кој на децата им нуди знаење, оспособеност и можност да ја разберат, да се грижат и да ја заштитат животната средина како активни двигатели против штетните ефекти на климатските промени.

Контакти за медиуми

Сузи Папас Чаповска
Тел: (02) 3231-244
Е- пошта: spappas@unicef.org
Ирина Ивановска
Тел: (02) 3231-172
Е- пошта: iivanovska@unicef.org

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.mk.

Follow UNICEF on TwitterFacebook, Instagram and YouTube.